Syksy
Opintojakson nimi Varhaiskasvatustyö
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 21.12.2022
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 4 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Timo Hintikka ja Heidi Pasonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Varhaiskasvatustyö

29.08.2022 - 21.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

– tiedät varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asiakirjat sekä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot

– tiedät varhaiskasvatuksen perustehtävään ja toimintakulttuuriin muodostumiseen vaikuttavat tekijät

– tunnistat lapsen hyvinvointiin, oppimiseen ja turvallisuuteen liittyvät tekijät varhaiskasvatuksessa

– kykenet toteuttamaan mediakasvatusta ja hyödyntämään teknologiaa varhaiskasvatustyössä

– sinulla on valmiudet toteuttaa ja tukea lasta tunne- ja turvataitokasvatuksessa

– tiedät lasten hoitoon liittyvät hyvinvointia tukevat ja terveydelliset lähtökohdat

– tunnet lasten tavallisimmat sairaudet ja niiden hoitamisen

Sisältö:

– Varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asiakirjat

– Varhaiskasvatuksen eri toimintamuodot

– Lapsen hyvinvointi, terveys, oppiminen ja turvallisuus varhaiskasvatusympäristössä

– Media- ja teknologiakasvatus

– Tunne- ja turvataitokasvatus

– Lasten tavallisimmat sairaudet, niiden ennaltaehkäisy ja hoitaminen

 

Edeltävyysehdot

Opiskelija tietää lapsille ja lapsiperheille suunnatut palvelut. Hän tunnistaa alle kouluikäisen lapsen hoidon, kasvun, kehityksen ja oppimisen pääpiirteet.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opiskelu, sisältää webinaareja ja itsenäistä verkko-opiskelua.

Opintojakson tiedot

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SOSS2022-3002. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.