Non-stop
Opintojakson nimi Vasikan hoito ja hyvinvointi
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Titta Järveläinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 01.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Vasikan hoito ja hyvinvointi

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija on perehtynyt vasikan fysiologiaan ja käyttäytymiseen.
  • Opiskelija tuntee vasikoiden hoitoprosessit ja niiden vaikutuksen eläinten hyvinvointiin.
  • Opiskelija osaa havainnoida arvioida ja kehittää yrityksen vasikanhoitoprosessia.

Sisältö:

  • Fysiologia
  • Ruokinta ja hoito
  • Käyttäytyminen
  • Hoito-olosuhteet ja rakennukset
  • Terveydenhoito

Edeltävyysehdot

Opiskelija on suorittanut lukion biologian opinnot tai hänellä on toisen asteen ammatillinen tutkinto. Opiskelija tuntee Suomen yleiset karjanhoitokäytännöt.

Arviointikriteerit

Numeroarvio 0-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina itsenäisesti. Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan ns. nonstop.

Opiskelu tapahtuu Moodle-verkko-oppimisalustalla. Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat aloitusohjeet ilmoittautumisen vahvistusviestissä.