Kesä
Opintojakson nimi Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka
Opintojakson ajankohta 01.06.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Huopainen Armi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka

01.06.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Vastuullinen hankintatoimi ja logistiikka opintojaksolla tutustut hankintatoimeen ja yrityksen logistisiin toimintoihin. Oppimistehtävissä pohdit näitä toimintoja myös vastuullisuuden näkökulmista. Opintojaksolla oppimaasi voit soveltaa eri toimialoilla ja erilaisissa työtehtävissä.

Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen pitäen sisällään erilaisia tehtäväkokonaisuuksia ja verkkotenttejä. Opiskelu tapahtuu täysin verkossa ja opiskelet asiat itsenäisesti materiaaleja hyödyntäen.

Opiskelija tuntee yrityksen keskeiset logistiset toiminnot ja hankintatoimen, kuljetuksen sekä varastoinnin roolit ja ymmärtää niiden merkityksen yrityksen vastuulliselle liiketoiminnalle.

Edeltävyysehdot

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin sekä verkkotentteihin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Oppimistehtävät ja tentit: Opintojakso on jaettu viiteen kokonaisuuteen, jotka pitävät sisällään erilaisia materiaaleja. Neljän osion osaamista testataan verkkotentillä. Lisäksi yhteen osioon sisältyy myös pohdiskeleva keskustelutehtävä ja viimeiseen osioon oppimistehtävä.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.