Non-stop
Opintojakson nimi Vastuullinen ruoantuotanto
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala
Opettaja Hanna Laurell, Titta Järveläinen, Raija Suomela
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 01.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Vastuullinen ruoantuotanto

29.08.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

 • Opiskelija ymmärtää vastuullisuuden käsitteen ja osaa pohtia ruoantuotantoa vastuullisuuden eri näkökulmista.
 • Opiskelija tuntee maaperän ja pellon kasvukunnon tekijät sekä ymmärtää ravinnekierron ja monimuotoisuuden merkityksen kasvintuotannolle ja sen ympäristövaikutuksille.
 • Opiskelija tunnistaa peltoviljelyn vastuullisuuteen liittyviä toimenpiteitä tilatasolla.
 • Opiskelija ymmärtää eläinten hyvinvoinnin merkityksen osana vastuullista ruoantuotantoa.
 • Opiskelija tuntee tuotantoeläinten luontaisen käyttäytymisen ja osaa havainnoida ja arvioida eläinten hyvinvointiin liittyviä tekijöitä tuotanto-olosuhteissa.
 • Opiskelija ymmärtää bioturvallisuuden ja ruokaturvan sekä eläinten hyvinvoinnin yhteyden.
 • Opiskelija osaa tarttuvien eläintautien ennaltaehkäisyn keskeiset menetelmät ja vastuullisen mikrobilääkkeiden käytön periaatteet.

Sisältö:

 • Maan fysikaaliset, kemialliset ja biologiset ominaisuudet
 • Maan kasvukuntoon vaikuttaminen
 • Viljelyn monimuotoisuus- ja ympäristövaikutukset
 • Eläinten hyvinvointi ja luontainen käyttäytyminen
 • Bioturvallisuus ja tarttuvat eläintaudit
 • Mikrobilääkkeiden käyttö kotieläintuotannossa

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan hyväksytty-hylätty-asteikolla.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itsenäisesti verkossa suoritettava nonstop -opintojakso. Itsenäisen opiskelun tukena käytetään luentotallenteita ja verkkomateriaalia. Opintojaksolla hyödynnetään Uudistavan viljelyn e-opistoa ja osana opintojaksoa voi suorittaa e-opiston sertifikaatin: https://www.uudistavaviljely.fi/

Opintojakson voi aloittaa ja suorittaa oman aikataulun mukaan.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä.

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)