Kevät
Opintojakson nimi Venäjä 2
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 30.04.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Natalia Bagrova
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Venäjä 2

13.03.2023 - 30.04.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • käyttää arkielämän asiointitilanteissa tarvittavia perusrakenteita ja sanastoa
  • viestiä selkeästi
  • venäläiseen kulttuuriin liittyviä kohteliaisuusmuotoja
  • selviytyä tavallisissa vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi asioida ravintolassa ja puhua puhelimessa.

Sisältö:

  • Tilanteet: asiointi hotellissa, kahvilassa, ravintolassa, ostokset, asiointi rajanylitystilanteissa junassa, taksin tilaaminen, puhelinkeskustelut, itsestä, perheestä ja vapaa-ajasta kertominen.
  • Kielioppi: adjektiivit yksikössä ja monikossa nominatiivissa, substantiivien monikko, akkusatiivi, verbien taivutus preesensissä, adverbit, verbien imperatiivi, lukusanat 1000 asti.

 

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot Venäjä 1 (3 op) tai vastaavat taidot. Lähtötaso A1.1, tavoitetaso A1.2. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Osallistuminen etätoteutuksiin on välttämätön. Etäopitunnit pidetään kerran viikossa. Katso opetustapahtumat toteutussuunnitelmasta. Lukujärjestys julkaistaan joulukuun aikana. 14 etäopetustuntia, sen lisäksi noin 52 tuntia itseopiskelua sis. kirjalliset ja suulliset kotitehtävät.

Jatkuva arviointi (edellyttää 70% aktiivista läsnäoloa etäoppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä) ja kurssin loppukoe.

Opintojakson lisätiedot

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä/Teaching languages Finnish, English and Russian.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumislomakkeella opiskelijasähköpostia, näin saat aloitusohjeet perille.