Kevät
Opintojakson nimi Venäjä 2/Russian 2
Opintojakson ajankohta 04.03.2024 - 21.04.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Sanna Kyyhkynen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 19.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Venäjä 2/Russian 2

04.03.2024 - 21.04.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • käyttää arkielämän asiointitilanteissa tarvittavia perusrakenteita ja sanastoa
 • viestiä selkeästi
 • venäläiseen kulttuuriin liittyviä kohteliaisuusmuotoja
 • selviytyä tavallisissa vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi asioida ravintolassa ja puhua puhelimessa.

Sisältö:

 • Tilanteet: asiointi hotellissa, kahvilassa, ravintolassa, ostokset, asiointi rajanylitystilanteissa junassa, taksin tilaaminen, puhelinkeskustelut, itsestä, perheestä ja vapaa-ajasta kertominen.
 • Kielioppi: adjektiivit yksikössä ja monikossa nominatiivissa, substantiivien monikko, akkusatiivi, verbien taivutus preesensissä, adverbit, verbien imperatiivi, lukusanat 1000 asti.

***

Learning outcomes: Students are able to

 • expand the vocabulary used in everyday situations
 • know the basic Russian grammatical structures needed in everyday situations
 • communicate clearly
 • apply different features of Russian culture in various communication situations.

Content:

 • Situations: in a hotel, café or restaurant, shopping, customs procedures in train, hire a taxi, on the phone, talking about yourself, your family and free time.
 • Grammar: singular and plural adjectives in Nominative case, plural nouns in Nominative case, Present tenses of verbs, Accusative case, numerals up to 1000.

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot Venäjä 1 (3 op) tai vastaavat taidot. Lähtötaso A1.1, tavoitetaso A1.2. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

***

Venäjä 1 (3 ECTS) or equivalent skills. Starting level A1.1, target level A1.2. Students speaking Russian as the mother tongue are not generally accepted to the course.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Osallistuminen luento-opetukseen virtuaaliympäristössä, etä- ja kotitehtävät, suulliset harjoitukset, palautettavat tehtävät suoritettuna. Tunnit pidetään kaksi kertaa viikossa kaksi oppituntia kerrallaan. 70% aktiivista läsnäoloa oppitunneilla. Lukujärjestys julkaistaan joulukuun aikana, nähtävissä toteutusuunnitelmassa, kun on julkaistu.

***

Blended learning: participating in lectures on the virtualclass, online assignments and homeworks, speaking tasks, accepted obligatory tasks. The lessons are taught two times in a week for two hours at once. 70% active participation in class. Timetable will be published in December, and you see it on the implementation plan.

Opintojakson lisätiedot

Opetuskielet: suomi ja englanti tarvittaessa.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuminen Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä.

 Muut: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 45 €.

******

Students of the other UAS enrol via Ilmoittautuminen/Enrol -link.

Others: enroll for the course via Avoin AMK ilmoittautuminen/OPEN UAS Enrollment -link. Registration for others starts on 29.11.2023 at 8.00. A quota of places is reserved for Open University of Applied Sciences students. A price is 45 euros.