Kevät
Opintojakson nimi Venäjä 3
Opintojakson ajankohta 16.01.2023 - 05.03.2023
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Natalia Bagrova
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 18.12.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Venäjä 3

16.01.2023 - 05.03.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

  • rajallisen määrän lyhyitä ilmauksia, keskeistä sanastoa ja perustason lauserakenteita
  • puhua arkisista ja itselleen tärkeistä asioista käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa
  • ääntää harjoitellut ilmaisut ymmärrettävästi
  • kirjoittaa yksinkertaisia viestejä

Sisältö:

  • Kielioppi: liikeverbit, järjestysluvut 1-31, genetiivi ja instrumentaali, preteriti, refleksiiviverbit ja liitofutuuri.
  • Tilanteet: työmatkalla, vierailu yrityksessä, tien kysyminen, päivämäärien ilmaiseminen, sähköpostien kirjoittaminen, asiakaspalvelutilanteitä toimistossa ja harrastukset.

Edeltävyysehdot

Edeltävät opinnot Venäjä 2 (3 op) tai vastaavat taidot. Lähtötaso A1.2, tavoitetaso A1.3. Kurssiin ei hyväksytä venäjää äidinkielenä puhuvia opiskelijoita.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opetus: osallistuminen Zoom-oppitunneille, etä- ja kotitehtävät, suulliset harjoitukset, palautettavat tehtävät suoritettuna. Opetustapahtumat löydät toteutussuunnitelmasta. Lukujärjestys julkaistaan joulukuun aikana.

Opintojakson suorittamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 1) jatkuva arviointi (edellyttää 70% aktiivista läsnäoloa oppitunneilla ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä); 2) tentti Moodlessa ja hyväksyttyjä pakollisia tehtäviä.

Opetuskielet: suomi, englanti ja venäjä

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin varmistat paikkasi opintojaksolla ja saat viestit perille.