Kevät
Opintojakson nimi Verkkokauppa liiketoiminnassa YAMK
Opintojakson ajankohta 18.03.2024 - 31.05.2024
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Sami Lanu
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 17.12.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Verkkokauppa liiketoiminnassa YAMK

18.03.2024 - 31.05.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa

 • luoda yrityksen lähtökohtiin pohjautuvan verkkokauppastrategian
 • suunnitella eri liiketoimintamallien toteuttamisen verkkokaupassa oikeudelliset kysymykset huomioiden
 • kehittää liiketoiminnan tarpeisiin asiakaslähtöisen verkkokauppatoteutuksen

Sisältö:

 • Verkkokauppatoiminnan muotojen analysointi yrityksen liiketoiminnan kannalta.
 • Toimintamuodon valinta yritysten lähtökohdat huomioiden.
 • Yrityksen liiketoimintamallien ja strategian toteuttaminen verkkokaupalla.
 • Asiakaslähtöinen verkkopalvelu.
 • Pienen yrityksen verkkokaupan käyttöönottoprosessi käytännössä.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkkoluennot (Linkit luennoille Moodlessa)

 • 20.3. klo 9-12
 • 3.4. klo 9-12
 • 10.4. klo 9-12
 • 17.4. klo 9-12
 • 15.5. klo 9-12

Töitä ryhmissä ja yksittäin.

 

Opintojakson lisätiedot

Huom! Paikkoja max 10!

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä tai kun paikat ovat täynnä. 10 paikkaa Campusonline -tarjonnassa.

Muut eli Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Ilmoittautuminen muille alkaa 29.11.2023 klo 8.00. Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu oma kiintiö paikkoja. Hinta 75 €.