Non-stop
Opintojakson nimi Verkostot ja yhteistyö hankkeessa (YAMK) kevät 2024
Opintojakson ajankohta 01.12.2023 - 30.06.2024
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Clarissa Bingham
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 27.11.2023 - 19.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Verkostot ja yhteistyö hankkeessa (YAMK) kevät 2024

01.12.2023 - 30.06.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • selittää ja havainnollistaa 3AMK:n verkostoja
  • tulkita ja havainnollistaa, mitä on osallistava yhteiskehittäminen sekä ekosysteemitoiminta

 

Sisältö ja sen jaksotus

MOOCissa perehdyt verkostoitumiseen ja yhteistyöhön hankkeessa monelta eri kannalta. Saat käytännön vinkkejä verkostoitumiseen, myös kansainvälisen hanketyön näkökulmasta. Hankkeissa tehtävää konkreettista osapuolten välistä yhteistyötä ja roolitusta käydään myös läpi. Pääset tekemään MOOCissa myös oman verkostoitumissuunnitelman.

1. Orientaatio Tämä osio sisältää tärkeää tietoa MOOCin suorittamiseen ja sisältöihin liittyen.

2. Johdanto Tässä osiossa orientoidut aihealueen teemoihin piirrosvideon ja tietosisällön avulla.

3. Esimerkkejä EU-verkostoista Osiossa perehdytään erilaisiin EU-tasoisiin verkostoihin sekä kumppanuusohjelmiin lyhyiden tietoiskujen avulla.

4. Esimerkkejä 3AMK-verkostoista Tässä osiossa pääset tutustumaan esimerkkien kautta 3AMK-verkostoihin. Lisäksi pääset perehtymään esimerkkihankkeisiin, joita 3AMK-korkeakoulut ovat toteuttaneet erilaisissa EU:n laajuisissa yhteistyöverkostoissa.

5. EU verkottoituminen & yritykset EU-hankkeissa Tässä osiossa saat konkreetteja vinkkejä verkostoitumiseen sekä hankekumppanien etsimiseen ja löytämiseen. Lisäksi pääset tutustumaan erilaisiin portaaleihin, joiden avulla hankekumppaneiden hakeminen ja löytäminen helpottu. Lopuksi perehdyt yritysten näkökulmaan EU:n tasoisissa yhteishankkeissa.

6. Yhteistyöt ja roolit hankkeen eri vaiheissa Osiossa perehdytään yhteistyön eri tasoihin sekä erilaisiin rooleihin sekä työnjakoon hankkeen eri vaiheissa.

7. Yhteiskehittäminen ja ekosysteemitoiminta Tässä osiossa tutustutaan osallistavaan kehittämishankkeen suunnitteluun, yhteiskehittämiseen, fasilitointiin ja sen työkaluihin, hankeyhteistyön työkaluun sekä ekosysteemiajatteluun TKI-työssä.

8. Lopputehtävä ja suoritusmerkintä Tässä osiossa pääset tekemään opintojakson lopuksi oman verkostoitumissuunnitelman. Pääset pohtimaan ainakin seuraavaa: Kenen kanssa haluisi verkostoitua, missä ja miten? Mitä tai millaista yhteistyötä verkostoitumisesta voisi seurata/olisi toiveissa seurata? Tässä osiossa voit myös pyytää suoritusmerkinnän MOOCista.

Edeltävyysehdot

Opintojakso on YAMK-tasoinen ja tarkoitettu vain YAMK-opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista ja arvosteltavien tehtävien suorittamista vähintään 70 % oikeilla arvosanoilla.

Arviointikriteerit: Jokaisessa teemassa on etenemiseen vaadittavia tehtäviä, jotka näet tämän MOOC:in edistymisen seurannasta. Edistymisen seurannasta näet myös kyseisen tehtävän hyväksytysti suorittamisen edellytykset. Joissain tehtävissä pelkkä tehtävänpalautus riittää, mutta jossain tehtävissä sinulta vaaditaan minipistemäärä. Kun olet käynyt kaikki teemat läpi ja suorittanut vaaditut tehtävät, olet suorittanut opintojakson hyväksytytysti ja voit pyytää siitä suoritusmerkinnän.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Täysin automatisoitu toteutus:

Opinto suoritetaan täysin itsenäisesti tehtäväpalautusten aikataulu huomioiden / määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. Opinto ei sisällä yhteisiä tapaamisia eikä pari- tai ryhmätyöskentelyä. Opiskelet kokonaisuuden DigiCampuksen Moodleen rakennetussa oppimisympäristössä, joka sisältää opiskelumateriaalin ja tehtävät/testit. Tehtävistä ei anneta henkilökohtaista palautetta: palautteen anto perustuu tehtävien oikeellisuuden tarkistamiseen sekä mallivastausten jakamiseen tehtävän palautuksen jälkeen.

Kaikki opintojaksolla käytettävä materiaali löytyy opintojakson oppimisympäristöstä. Tekstien lisäksi jokaisessa teemassa on linkkejä lähteisiin, joista saat tarvittaessa lisätietoja. Tutustut myös videoihin, joissa haastatellaan TKI-hankkeissa toimineita asiantuntijoita.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakso on YAMK-tasoinen. Jos haluat amk-opiskelijana osallistua, varmistathan omasta amk:stasi mahdollisuuden hyväksilukea opintojakso tutkintoosi.

Ilmoittautumistiedot

Saat linkin ja kirjautumisavaimen opintojakson työtilaan ilmoittautumisen vahvistusviestissä. Muista tarkistaa myös roskapostikansiot. Jos kirjoitit sähköpostiosoitteesi väärin, etkä saanut viestiä, ole yhteydessä: avoinamk@laurea.fi.