Kevät
Opintojakson nimi Vertaismentorina opiskelijan hyvinvointia tukemassa
Opintojakson ajankohta 09.01.2023 - 28.04.2023
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Tiina Sihvola
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.12.2022
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Vertaismentorina opiskelijan hyvinvointia tukemassa

09.01.2023 - 28.04.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Opiskelija tunnistaa mitä on vertaismentorointi ja määrittelee erilaisia tapoja toteuttaa sitä.
 • Tunnistaa vuorovaikutusprosessin, erilaiset roolit sekä työkalut.
 • Tunnistaa erilaisia psykologisia taitoja ja niiden yhteyksiä yksilön hyvinvointiin.
 • Tunnistaa hyvinvoinnin osatekijöitä ja niiden vaikutuksia arjen hyvinvointiin ja opiskeluun (ravinto, liikunta, uni).
 • Soveltaa oppimaansa asiasisältöä mentoroinnin toteuttamisessa.

Sisältö

 • Mitä on mentorointi ja vertaismentorointi/ ryhmämentorointi ja yksilömentorointi/erot vertaistutorointiin.
 • Vuorovaikutustaidot: aktiivinen kuuntelu, myönteinen palaute.
 • Psykologiset taidot: tunteiden säätely, motivaatio, ajatusten ohjaus, keskittyminen, sosiaaliset suhteet, tietoisuustaidot.
 • Hyvinvoinnin osatekijät: ravinto, liikunta, uni, palautuminen/rentoutuminen.
 • Mentoroinnin harjoittelu: soveltaminen/ harjoittelu. Tapahtuu kurssin rinnalla.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointi hyväksytty/hylätty. Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija on

 • suorittanut opintojakson eri osa-alueet harjoitustehtävineen
 • osallistunut verkkotapaamisiin
 • suorittanut mentorointiharjoittelutehtävän hyväksytysti

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opiskelija voi suorittaa opintojakson pääosin omassa tahdissa. Opiskelu toteutuu pääosin itsenäisesti sekä pienryhmätyöskentelynä verkossa ja siihen kuuluu lisäksi neljä kaikkien yhteistä zoomissa tapahtuvaa verkkotapaamista. Verkkotapaamisten ajankohdat:17.1. klo 16-18, 14.2. klo 16-18, 9.3. klo 16-18 ja 13.4. klo 16-18.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Talvio, M., & Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. ja moodlessa jaettu materiaali.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (PHY007AS4A) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.