Non-stop
Opintojakson nimi Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä
Opintojakson ajankohta 01.09.2021 - 31.08.2022
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Markus Aalto
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 15.06.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä

01.09.2021 - 31.08.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

1. Opiskelija ymmärtää osaamisen osoittamisen merkityksen oman opiskelu- ja urakehityksensä kannalta. 2. Opiskelija perehtyy tarinankerronnan perusteisiin ja esimerkkeihin oman tutkimisen, kokeilemisen ja harjoitustöiden kautta. 3. Opiskelija osaa käyttää digitarinoiden ja videoiden tekemiseen ja jakamiseen tarvittavia sovelluksia ja julkaisukanavia. 4. Opiskelija toteuttaa oman, hänen osaamistaan osoittavan, julkaisun digitarinan ja/tai videon keinoin ja julkaisee sen joko julkisena tai vain kohdistetuille henkilöille jaettuna.

Sisältö:

1. Miten julkaisen oman osaamiseni hallitusti? 2. Osaamisen osoittaminen – mitä se tarkoittaa käytännössä ja tämän kurssin kannalta? 3. Tarinankerronta – miten se liittyy osaamisen osoittamiseen? 4. Kuvankäsittely nykyaikaisilla selain- ja mobiilisovelluksilla. 5. Videoeditoinnin perusteita. 6. Digitarinat elämään. 7. Harjoitustyö: Oman osaamisen osoittaminen.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso itse opiskellen.

1.9.2021 – 31.8.2022. Opintojakso pyörii non-stoppina, eli siihen voi liittyä milloin vain. Opinnot pitää olla kuitenkin suoritettu valmiiksi 31.8.2022 mennessä.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat ohjeet moodle-alustalle kirjautumiseen sähköpostitse noin viikon kuluessa ilmoittautumisesta.

Opintojakson tiedot

Internetiin kytketty tietokone tai iPad/Android pad on välttämätön.

Asiasanat: uraohjaus, urasuunnittelu

Ilmoittautumistiedot

Opintojakson hinta avoimen ammattikorkeakoulun kautta: 75€