Non-stop
Opintojakson nimi Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Oulun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Markus Aalto
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 15.06.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Videot ja digitarinat osaamisen osoittamisen välineinä

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

1. Opiskelija ymmärtää osaamisen osoittamisen merkityksen oman opiskelu- ja urakehityksensä kannalta. 2. Opiskelija perehtyy tarinankerronnan perusteisiin ja esimerkkeihin oman tutkimisen, kokeilemisen ja harjoitustöiden kautta. 3. Opiskelija osaa käyttää digitarinoiden ja videoiden tekemiseen ja jakamiseen tarvittavia sovelluksia ja julkaisukanavia. 4. Opiskelija toteuttaa oman, hänen osaamistaan osoittavan, julkaisun digitarinan ja/tai videon keinoin ja julkaisee sen joko julkisena tai vain kohdistetuille henkilöille jaettuna.

Sisältö:

1. Miten julkaisen oman osaamiseni hallitusti? 2. Osaamisen osoittaminen – mitä se tarkoittaa käytännössä ja tämän kurssin kannalta? 3. Tarinankerronta – miten se liittyy osaamisen osoittamiseen? 4. Kuvankäsittely nykyaikaisilla selain- ja mobiilisovelluksilla. 5. Videoeditoinnin perusteita. 6. Digitarinat elämään. 7. Harjoitustyö: Oman osaamisen osoittaminen.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty.

Opiskelija osoittaa annettujen oppimistehtävien ja harjoitustyönsä kautta hallitsevansa tavoitteissa ilmoitetut asiat.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opintojakso itse opiskellen.

1.9.2022 – 31.7.2023. Opintojakso pyörii non-stoppina, eli siihen voi liittyä milloin vain. Opinnot pitää olla kuitenkin suoritettu valmiiksi 31.7.2023 mennessä.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostin).

Opintojakson tiedot

Internetiin kytketty tietokone tai iPad/Android pad on välttämätön.

Asiasanat: uraohjaus, urasuunnittelu

Ilmoittautumistiedot

Huom! Valitse ilmoittautumisjärjestelmässä, ilmoittaudutko AMK- vai YAMK-tason toteutukseen. AMK- ja YAMK-toteutusten vaatimustasot ovat erit ja tasovalinta tehdään ilmoittautumisen seuraavassa vaiheessa.

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 15.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (”Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki ”AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)