Kevät
Opintojakson nimi Vieraiden kielten fonetiikka (saksa)
Opintojakson ajankohta 25.01.2023 - 12.04.2023
Korkeakoulu Centria-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kulttuuriala
Opettaja Centria-ammattikorkeakoulu / Averkon tutoropettaja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 06.01.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Vieraiden kielten fonetiikka (saksa)

25.01.2023 - 12.04.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija hallitsee IPAn merkistön opiskeltavan kielen osalta (saksa), osaa tehdä transkriptioita laulujen teksteistä ja ymmärtää opiskeltavan kielen äännejärjestelmän lainalaisuuksia.

fonetiikan tutkimuskohteet, äänteiden foneettinen kuvaus, fonetiikan peruskäsitteiden hallinta – saksan kielen fonetiikka

Edeltävyysehdot

Opintojakso on tarkoitettu musiikin opiskelijoille.

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson tiedot

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina. Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta. 3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.