Kesä | Täynnä
Opintojakson nimi Viestinnän etiikka
Opintojakson ajankohta 20.05.2024 - 16.08.2024
Korkeakoulu Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Eeva Puhakainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.03.2024 - 05.05.2024
Ilmoittautumistiedot

Viestinnän etiikka

20.05.2024 - 16.08.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • ammattietiikan keskeiset lähtökohdat
 • viestinnän eettiset ohjeet Suomessa ja kansainvälisesti
 • ottaa huomioon eettisen harkinnan ja arvioinnin suunnitellessaan ja toteuttaessaan viestintää
 • tunnistaa eri sidos/kohderyhmien arvoihin ja moraaliin liittyviä odotuksia sekä organisaation ja sen toimintaympäristön eettisiä riskejä
 • tunnistaa omat ammatilliset arvopäämäärät ja eettiset lähtökohdat

Sisältö

 • Ammattietiikan lähtökohtia
 • Omat ammatilliset arvot
 • Viestinnän eettiset ongelma-alueet
 • Viestinnän eettinen ohjeistus Suomessa ja kansainvälisesti
 • Eettinen harkinta ja arviointi viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa
 • Eettisen johtamisen lähtökohtia

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit on esitetty asteikolla 1 – 3 – 5.

Arvosana 1

Opiskelija on perehtynyt viestinnän etiikan ohjeisiin. Hän tunnistaa viestinnän eettisiä ongelma-alueita omassa ympäristössään ja osaa soveltaa ohjeita niihin.

Arvosana 3

Edellä mainitun lisäksi opiskelija osaa soveltaa viestinnän eettisiä ohjeita kehittäessään omaa osaamistaan viestintäasiantuntijana sekä toteuttaessaan organisaation viestintää. Hän osaa valita ja hyödyntää erilaisia menetelmiä eettisten viestintähaasteiden ratkaisemiseksi organisaatiossa.

Arvosana 5

Edellisten lisäksi opiskelija osaa harkita ja arvioida eettisiä näkökulmia suunnitellessaan, toteuttaessaan ja johtaessaan organisaation viestintää. Opiskelija osaa hakea ja analysoida informaatiota kehittääkseen viestintää vastuullisesti ja eettisesti. Hän osaa luoda uusia toimintatapoja sekä perustella omat näkemyksensä tutkimustiedon pohjalta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso edellyttää opiskelijoilta ammatillista kokemusta yritys- tai organisaatioviestinnästä.

Opintojakso alkaa kahdella onlineopetuskerralla ja on sen jälkeen virtuaalinen, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti kesä–elokuussa. Online opetuksen ajankohdat:

 • 21.05.2024 klo 17.40 – 20.30
 • 04.06.2024 klo 17.40 – 20.30

Opintojaksoon sisältyy yksilötehtävien lisäksi pakollisena kaksi virtuaalista ryhmäkeskustelua sekä lopuksi oman oppimisen arviointi.

Ilmoittautumistiedot

Mikäli opintojaksoa ei löydy ilmoittautumisaikana valikosta, on se jo täynnä.

Haaga-Helian opiskelijat ilmoittautuvat opintojaksolle (COM4HM009) Pepin kautta Haaga-Helian ilmoittautumisaikana.