Syksy
Opintojakson nimi Viljan prosessoinnin perusteet
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 16.12.2022
Korkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Susanna Peltonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 30.09.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Viljan prosessoinnin perusteet

24.10.2022 - 16.12.2022

Opintojakson kuvaus

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee ja tuntee teollisen viljan prosessoinnin perusteet. Opiskelija tuntee myllyteollisuuden raaka-ainevaatimukset, vastaanottotoiminnot, prosessoinnin ja varastoinnin. Opiskelija hallitsee mallastusprosessin perusvaatimukset. Opiskelija tuntee yleisimmät tuotteet ja tuotantoprosessit raaka-aineen hankinnasta tuotteen jakeluun ja osaa tarkastella prosessia kokonaisvaltaisesti. Opiskelija tunnistaa tuotannon kriittisiä tekijöitä ja osaa kehittää toimintaa kestävään suuntaan. Opintojakson aikana opiskelija perehtyy alan trendeihin ja ravitsemukseen.

 

 

Arviointikriteerit

1-5

Jokaisesta osiosta on oma tentti tai muu osaamisen näyttö. Nämä arvioidaan numeerisesti (0-5) asteikolla. Kurssin kokonaisarvosana määräytyy osioiden keskiarvosta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot koostuvat neljästä erillisestä kokonaisuudesta, joiden pohjalla on Encyclopedia of grain science -kirja. Jokaisesta osiosta on oma tentti tai muu osaamisen näyttö. Toteutuksen itsenäiseen etenemiseen suositellaan laadittavaksi aluksi oma etenemissuunnitelma. Erilliset osiot rytmittävät opiskelijan etenemistä ja auttavat opiskelijan oman ajankäytön suunnittelussa.

Opintojaksossa perehdytään seuraavanlaisiin teemoihin:

 • Vilja-alan raaka-aineen hankinta ja logistiikka
 • Vilja-alan trendit ja ravitsemus
 • Mylly- ja mallastusteollisuuden perusperiaatteet.

Opintojakson tiedot

Opinnot ovat edettävissä omaan tahtiin itsenäisesti toteutuksen aikana. Oppimisympäristönä toimii moodle. Opintojakso on esitietona leipomo- sekä panimoteknologian opinnoille.

Opintojakson lisätiedot

 • Kysy lisätietoja ilmoittautumisesta, hyväksymisestä opintojaksolle, käyttäjätunnuksista ja arvosanoista opiskelijapalvelut@hamk.fi
 • Opettaja vastaa vain opintojakson sisältöä koskeviin kysymyksiin.

Ilmoittautumistiedot

 • Tutustu toteutussuunnitelmaan ennen ilmoittautumista.
 • Kirjoita lomakkeelle henkilötunnuksesi oikeassa muodossa! Puutteellisesti ilmoitettu hetu voi estää pääsysi opintojaksolle. Et myöskään voi siirtää suoritusmerkintää kotikorkeakouluun ilman hetua.
 • Laita itsellesi muistiin mille opintojaksoille olet ilmoittautunut.
 • Ilmoittautuminen on sitova. Jos joudut perumaan ilmoittautumisen, lähetä sähköpostia opiskelijapalvelut@hamk.fi, niin vapautat paikan toiselle opiskelijalle.
 • Huomaa, että saat hyväksymistiedon sähköpostitse vasta opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä.
 • Kun sinut on hyväksytty opintojaksolle ja sinulle on luotu tunnus HAMKin tietojärjestelmiin, saat tiedon sähköpostilla. Sähköposti menee joskus roskapostiin, joten tarkista myös roskapostisi.
 • Edellytämme HAMK-tunnusten rekisteröintiä ja käyttöä opintojaksolla, koska vain tällöin voimme taata kaikkien e-aineistojen saatavuuden opinnon aikana.  Opintojaksopalautteen antamiseen toteutuksen päätyttyä tarvitaan myös HAMKin käyttäjätunnus.