Syksy
Opintojakson nimi Visuaalinen kulttuuri ja media-analyysi
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 28.11.2022
Korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Kulttuuriala
Opettaja Johanna Ailio
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Visuaalinen kulttuuri ja media-analyysi

12.09.2022 - 28.11.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö

Opiskellaan visuaalisen kulttuurin, kuva- ja media-analyysin peruskäsitteet, analysoidaan kuvien ja tekstien merkityksiä ja sisältöjä sekä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä visuaalisen kulttuurin, media-analyysin ja mediakritiikin peruskäsitteet
 • tarkastella kriittisesti elokuvan, journalismin, mainonnan ja muiden mediatuotteiden merkityksiä ja kuvastoa
 • tunnistaa kuvakerronnan ilmaisullisia mahdollisuuksia
 • tunnistaa visuaalisen retoriikan keinoja ja median rooleja yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita

Arviointikriteerit

H-5

Jokainen tehtävä arvioidaan erikseen asteikolla 0-5. Opintojakson suoritusarvosana muodostuu näiden keskiarvosta niin, että se pyöristetään ylöspäin.

 • Arviointikriteerit – Hylätty (0) Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä tai ne / osa niistä on ymmärretty selkeästi väärin. Käsitteitä ei käytetä oikein eikä oikeassa kontekstissa.
 • Arviointikriteerit – tyydyttävä (1-2) Opiskelija osoittaa ymmärtäneensä teoriateksteissä käytetyt käsitteet oikein ja pystyy tuottamaan niiden perusteella soveltavan tehtävän. Hän noudattaa tehtävänantoja tarkasti ja käyttää tekstissä esiintyviä käsitteitä oikein. Esseetehtävien kieli ja tekstin jäsentely ovat ehjiä. Kuvalliset tehtävät todistavat käsitteiden sisäistämisestä.
 • Arviointikriteerit – hyvä (3-4) Edellisen lisäksi opiskelijan tuottamat tehtävät osoittavat analyyttisyyttä ja kriittisyyttä. Hän todistaa ymmärtäneensä kaikki käsitteet ja käyttää niitä omassa tekstissään luontevasti. Esseetehtävien kieli on huolellista ja jäsennys looginen. Kuvalliset tehtävät ovat huolellisia ja osoittavat käsitteiden sisäistämisen lisäksi luovaa ajattelua sekä teknistä osaamista.
 • Arviointikriteerit – kiitettävä (5) Edellisen lisäksi opiskelijan palauttamat tehtävät tuottavat uusia oivalluksia ja / tai osoittavat erinomaista kriittistä ajattelua myös teoriatekstien käsitteitä kohtaan. Esseetehtävien kieli on täsmällistä ja jäsennys erinomainen. Kuvalliset tehtävät osoittavat poikkeuksellisen luovaa ajattelua, huolellista ja teknisesti taitavaa toteutusta tai vahvaa persoonallista otetta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Itslearningissa oleva oppimisympäristö tarjoaa teoriaosuudet, joihin opiskelija perehtyy. Näiden tekstien perusteella kukin opiskelija tekee viisi soveltavaa tehtävää, joiden avulla hän osoittaa ymmärtäneensä media-analyysin ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä teorioita ja tutkimusmenetelmiä.

Omaehtoisesti perustettu lukupiiri tai keskusteluryhmä voi olla avuksi tehtävien ymmärtämisessä.

Kukin tehtävä on yhden opintopisteen laajuinen ja opiskelija valitsee tarjonnasta viisi itseään kiinnostavaa tehtävää. Opintojakson suoritus vaatii siis, että viisi tehtävää on palautettu hyväksytysti. Opiskelija saa jokaisesta tehtävästä henkilökohtaisen palautteen. Tehtävät käsittelevät seuraavia teorioita ja tutkimusmenetelmiä:
 1. Representaatio
 2. Metafora-analyysi
 3. Semiotiikka
 4. Mainosanalyysi
 5. Merkityksellistäminen
 6. Diskurssianalyysi
 7. Argumentaatioanalyysi

Opintojakson tiedot

 • Oppimateriaali ja lähdekirjallisuuden listaus ovat tarjolla verkko-oppimisalustalla turkuamk.itslearning.com Visuaalinen kulttuuri ja media-analyysi.
 • Oppimistapana opiskelija osoittaa itseohjautuvuutta, kriittisyyttä ja luovuutta soveltaessaan teoriatekstejä käytäntöön. Hänen on kyettävä analysoimaan lukemaansa ja asettamaan se oikeaan kontekstiin.

Ilmoittautumistiedot

Opintojaksolla on kiintiöt:

 1. CampusOnline paikkamäärä 20 opiskelijaa
 2.  Avoin AMK paikkamäärä 20 opiskelijaa
 3.  Turun ammattikorkeakoulun omille opiskelijoille loput paikat

Turun AMKin omat opiskelijat HUOM:

 • ilmoittaudu Pepin kautta.
 • Tarkista Turun AMK:n Media-alan ilmoittautumisaika Pepistä.