Kesä
Opintojakson nimi Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
Opintojakson ajankohta 15.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Mirka Nisula
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 30.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Voimavaralähtöinen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä

15.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää voimavaralähtöisen työotteen merkityksen huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Ymmärtää mikä merkitys voimavaralähtöisyydellä on perheen hyvinvoinnin näkökulmasta
  • Lisää osaamistaan huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja soveltaa tietämystään omaan substanssiosaamiseensa

Sisältö

  • Sosiaalipedagoginen työote huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä
  • Positiivinen pedagogiikka menetelmänä
  • Osallisuuden lisääminen ja osallistamisen menetelmät

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Moodle-oppimisympäristössä. Opintojaksolla opiskelija perehtyy teoreettisiin näkökulmiin (opintojakson sisällöt) sekä soveltaa raportin/tehtävien muodossa oppimistaan omaan substanssiosaamiseensa.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.