Kevät
Opintojakson nimi Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä
Opintojakson ajankohta 26.02.2024 - 10.05.2024
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Satu Saarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 20.11.2023 - 11.02.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä

26.02.2024 - 10.05.2024

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

  • Oivaltaa hyvän viestinnän ja toimivan vuorovaikutuksen merkitys onnistuneessa esimies- ja johtamistyössä
  • Saada tietoa esimiehen vuorovaikutukseen ja viestintään vaikuttavista tekijöistä sekä työntekijän että työyhteisön näkökulmista
  • Saada tietoa siitä, miten esimies saa oman tiimistä onnistumaan ja innostumaan työstään

Sisältö

  • Kohtaamisia työpaikalla: Millainen on hyvin viestivä esimies? Miten esimiehen kannattaisi toimia ja käyttäytyä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa?
  • Arvostus ja luottamus työyhteisössä: arvostava johtaminen, yhteistyön edistäminen, oikeudenmukaisuus
  • Hyvä palautekulttuuri työyhteisön menestystekijänä
  • Esimies ratkaisee työyhteisön haasteellisia tilanteita

Edeltävyysehdot

Opintojakso soveltuu esim. opiskelijoille, jotka tähtäävät tulevaisuudessa esimies-ja johtamistehtäviin tai esim. esimiestyötä tekeville oman osaamisen kehittämisen avuksi.

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan neljä essee-tyyppistä tekstiä, joissa on käytetty lähdekirjallisuutta hyödyksi. Lähteisiin tulee viitata teksteissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää digitaalista opetusmateriaalia ja lähdeaineistoa, joiden avulla opiskelija voi itsenäisesti opiskella.

Opiskelija laatii neljä essee-tyyppistä tekstiä, joista saa opettajalta kirjallista palautetta.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.