Kevät
Opintojakson nimi Vuorovaikutus työyhteisössä
Opintojakson ajankohta 30.01.2023 - 31.03.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Satu Saarinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 15.01.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Vuorovaikutus työyhteisössä

30.01.2023 - 31.03.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

 • Ymmärrät vuorovaikutuksen merkityksen työyhteisön toiminnan ja hyvinvoinnin kehittämisessä
 • Osaat käyttää omia vuorovaikutustaitojasi työyhteisön jäsenenä ja edustajana ammattimaisesti ja ymmärrettävästi sekä osaat ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja toimialasi vaatimukset
 • Osaat soveltaa tietämystäsi erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa
 • Tunnistat tunteiden vaikutuksen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Sisältö

 • Arvostava vuorovaikutus työyhteisössä
 • Ammatillinen käyttäytyminen
 • Haasteelliset tilanteet työyhteisössä
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Arviointikriteerit

Hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan neljä essee-tyyppistä tekstiä, joissa on käytetty lähdekirjallisuutta hyödyksi. Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakson Moodle-ympäristö avautuu 30.1. tutustumista varten. Opintojaksoon sisältyy neljä verkko-oppituntia, muuten opiskellaan itsenäisesti verkkoympäristössä tavoitteiden mukaisesti. Oppimistehtävät: essee-tyyppisten tekstien kirjoittaminen neljästä aihealueesta.

Verkko-oppitunnit Moodlen Collaborate-tilassa

6.2. klo 13-14

8.2. klo 13-14

13.2. klo 13-14

15.2. klo 13-14

Kaikki oppitunnit tallennetaan ja linkitetään Moodleen. Verkko-oppitunneilla ei ole läsnäolopakkoa.

Opintojakson lisätiedot

Suositeltava kirjallisuus oppimistehtävien tueksi

 • Järvinen Pekka 2017. Menestyvän työyhteisön pelisäännöt
 • Järvinen Pekka 2018. Ammatillinen käyttäytyminen
 • Ahonen, Risto & Lohtaja-Ahonen, Sirke 2011. Palaute kuuluu kaikille
 • Kupias, P. Peltola, R. & Saloranta, P. 2011. Onnistu palautteessa

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.