Non-stop
Opintojakson nimi Wearable Technology
Opintojakson ajankohta 07.01.2021 - 31.07.2021
Korkeakoulu Yrkeshögskolan Arcada
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 1 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Thomas Hellstén
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 07.01.2021 - 20.06.2021
Ilmoittaudu

Wearable Technology

07.01.2021 - 31.07.2021

Opintojakson kuvaus

In this course, you become acquainted with, and critically examine wearable technology used within the field of health and welfare. The course contains five different assignments that include videos, lectures, articles and practical information.

Edeltävyysehdot

None

Arviointikriteerit

To accomplish this course the student have to pass all the questions and assignments.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

MOOC – Independent studies, web-based material

Opintojakson lisätiedot

This course is held on Digi Campus.