Non-stop
Opintojakson nimi Web-ohjelmointi I
Opintojakson ajankohta 20.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Savonia-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Koistinen Jussi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 31.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Web-ohjelmointi I

20.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opintojaksolla opiskellaan web-ohjelmoinnin perusteita. Koulutuksen aikana ohjelmoidaan paljon käyttäen HTML/CSS/Javascript-tekniikoita. Opintojakson aikana toteutetaan pieniä web-sovelluksia nykyaikaisilla työvälineillä hyödyntäen REST-rajapintoja.

Keskeinen sisältö

HTML5, CSS, JavaScript, Server-api:n hyödyntäminen (esim. REST-arkkitehtuurin mukaisesti).

Edeltävyysehdot

Jonkin ohjelmointikielen hallinta

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti viikkotehtäviin.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Pakolliset viikkotehtävät.

Monimuotoinen Moodle-toteutus. Toteutussuunnitelma käydään läpi ensimmäisten tuntien aikana.

Ilmoittautumistiedot

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.