Non-stop
Opintojakson nimi Windows PowerShell
Opintojakson ajankohta 16.08.2021 - 31.12.2022
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Englanti
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Virve Prami
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 31.12.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Windows PowerShell

16.08.2021 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Learning outcomes of the course This course provides students with the knowledge and skills to utilize Windows PowerShell for administering and automating administration of Windows based servers and workstations.

Course contents

  • Windows PowerShell 3.0 Fundamentals and using as an Interactive ommand-Line Shell
  • PowerShell Cmdlets and PowerShell Pipeline
  • Windows Management Instrumentation
  • Windows PowerShell Scripts
  • Background Jobs and PowerShell Remoting
  • Automating Workstation/Active Directory Administratio

Edeltävyysehdot

This course is intended for IT Professionals already experienced in general Windows Server and Windows Client administration, including Active Directory administration. No prior experience with any version of Windows PowerShell, or any scripting language, is assumed.

Arviointikriteerit

Grading is pass/fail.

 

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Course is 100% online (Self-Study) course and it can be done in own pace.

Ilmoittautumistiedot

  • You can enrol and start this course whenever it’s suitable for you and course can be done in own pace.
  • Course cost 20 euros.
  • Everyone will be accept to this course.