Syksy
Opintojakson nimi Wirtschaftsdeutsch
Opintojakson ajankohta 12.09.2022 - 30.10.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Kielet ja kulttuurienvälinen viestintä
Opettaja Pirjo Rantonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 28.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Wirtschaftsdeutsch

12.09.2022 - 30.10.2022

Opintojakson kuvaus

Sisältö:

  • Opiskelija ymmärtää yrityksiin, talouteen ja kestävään kehitykseen liittyviä saksankielisiä tekstejä ja hallitsee aihepiireihin liittyvää sanastoa.
  • Hän osaa kertoa yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä sekä suullisesti että kirjallisesti.
  • Opiskelija pystyy kertomaan keskeisiä asioita oman maansa talouselämästä ja tuntee Saksan talouselämän keskeisiä asioita.

 

Edeltävyysehdot

Työelämän saksaa 2 tai vastaavat taitotason A2-tiedot (esim. saksan lyhyt oppimäärä lukiossa)

 

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on verkkokurssi, jolla on sekä yksilötehtäviä että pari- ja pienryhmätehtäviä. Oppimistehtävät ovat Moodlessa. Opintojaksolla on verkkotapaamisia Zoomissa.

Verkkotapaamiset klo 16.00-17.30 seuraavina päivinä: 15.9., 22.9., 13.10. sekä 19. tai 20.10. (opiskelija valitsee toisen näistä)

Opintojakson tiedot

Verkkotapaamisia varten opiskelija tarvitsee kameran ja kuulokemikrofonin.

Ilmoittautumistiedot

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on kirjoitettu oikein), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Max 12 paikkaa Campusonline-opiskelijoille.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.