Syksy
Opintojakson nimi XaaS (Palvelutalous)
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu LAB-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Jussi Mozo, Mika Tonder
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

XaaS (Palvelutalous)

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:  Opiskelija osaa:

  • kuvata pilvipalveluiden ja alustatalouden haasteita ja mahdollisuuksia palvelun suunnittelussa ja toimittamisessa asiakkaalle.
  • selittää palvelullistumisen / palveluistumisen ilmiönä ja arvioida sen merkitystä liiketoiminnassa.
  • selittää digitalisaation / digitalisoitumisen ilmiönä ja arvioida sen hyötyjä ja haasteita liiketoiminnassa.
  • soveltaa pilvipalveluajattelua palvelun arvioimisessa ja suunnittelussa.

Sisältö löytyy toteutussuunnitelmasta.

Edeltävyysehdot

Suositeltava edeltävä osaaminen: markkinoinnin peruskurssi tai muut vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi jossa on lisäksi vapaaehtoisia, MUTTA, HUOM!, opiskelijapalautteen perusteella hyvin suositeltavia Zoomissa toteutettavia verkkokohtaamista, joissa on itsenäistä työskentelyä tukevaa työpajatyöskentelyä vaihtuvissa pienryhmissä sekä verkkoluentoja.  Zoomeista tulee tallenteet.

Kurssin aikana laaditaan neljä vertaisarvioitavaa ja ohjattuun prosessikirjoittamiseen pohjautuvaa kirjallista oppimistehtävää kahden viikon välein, jotka pohjautuvat opettajan ilmoittamiin sähköisiin materiaaleihin. Vertaisarviointien avulla opiskelija saa käsityksen oman työskentelynsä vahvuuksista ja kehittämiskohteista, ja voi halutessaan sparrata ja parantaa kehittyvää tietopohjaansa, jota hän hyödyntää kurssin lopussa opettajalle arvioitavaksi palautettavaa teoriayhteenvetoa ja itse valittavan Xaas-palvelun benchmarkkausta varten.

Opintojakson lisätiedot

Campusonline-opiskelijoille 15 paikkaa.

Ilmoittautumistiedot

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.