Kevät
Opintojakson nimi XR-ohjelmointi
Opintojakson ajankohta 13.03.2023 - 26.05.2023
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Toni Westerlund
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

XR-ohjelmointi

13.03.2023 - 26.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa ohjelmoida toimivia XR-toteutuksia
  • Opiskelija osaa valita toteutukseen sopivan pelimoottorin tai työkalun
  • Opiskelija kykenee toteuttamaan eri tyyppisiä XR-sovelluksia, kuten augmented reality (AR), virtual reality (VR) tai mixed reality (MR) -toteutuksia.

Sisältö:

  • XR-teknologiat: AR, VR ja MR
  • Pelimoottorin tai työkalun valitseminen VR, AR tai MR -toteutukseen
  • Tarvittavan laitteiston valitseminen ja ominaisuudet
  • VR, AR ja MR -sovelluksen suunnittelu ja toteutus

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu opintojaksolla suoritettuun näyttöön (osaamisen osoittaminen) sekä opintojakson harjoitustehtävistä.

H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opetusta ja harjoituksia 30 tuntia, itsenäistä opiskelua, harjoitustyön tekoa 107,5 tuntia. Harjoitusten tekeminen oppituntien lisäksi omalla ajalla on olennaisen tärkeää, mikäli haluaa saavuttaa työelämässä vaadittavan taidot ja ammattipätevyyden.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline-opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi