Syksy | Täynnä
Opintojakson nimi YAMK Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hallinta
Opintojakson ajankohta 24.10.2022 - 27.11.2022
Korkeakoulu Lapin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Luonnonvara- ja ympäristöala, Matkailu-, ravitsemis- ja liikunta-ala, Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala, Tekniikan ja liikenteenala, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Jari Sarja
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 10.10.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittautumistiedot

YAMK Asiakaslähtöisen liiketoimintamallin hallinta

24.10.2022 - 27.11.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Opiskelija osaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan ja asiakkuuksien johtamisen kokonaisuuden, teoreettisen taustan sekä yhteydet liiketoimintastrategioihin. Opiskelija osaa johtaa yrityksen tai muun työyksikkönsä asiakkuuksia sekä suunnitella ja johtaa johdonmukaisesti niihin liittyvää kokonaisprosessia. Hän osaa toteuttaa sisäiset ja ulkoiset analyysit, tehdä asiakaslähtöisen liiketoimintamallin mukaiset ratkaisut sekä seurata ja varmistaa prosessin onnistuminen sen eri vaiheissa. Hän osaa kehittää asiakkuuksia yrityksen näkökulmasta hyödyntämällä teoriaa käytännön ratkaisuissa. Opiskelija osaa hankkia ja analysoida liiketoimintaympäristöä koskevaa asiakastietämystä.

Sisältö:

  • asiakkuuksien johtamisen kokonaisuus sekä sitä kuvaava prosessi, jonka keskeisenä sisältönä ovat yrityksen sisäinen ja ulkoinen analysointi, strategian valinta, strategian toteuttaminen ja seuranta
  • keskeiset valinnat asiakkuuksien johtamisen kokonaisuudessa, asiakastyytyväisyysjärjestelmä, asiakashallinnan toimintamallit, kilpailijatieto sekä
  • liiketoimintaympäristöä koskeva tieto

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tutustumalla annettuihin aineistoihin ja katsomalla opetusvideot, sekä suorittamalla annetut tehtävät opintojakson suorittamisaikana 24.10.-27.11.2022.

Oppimateriaali annetaan opintojaksolla.

Kehittämistehtävä on mahdollista (mutta ei pakollista) tehdä omalle organisaatiolle.

Opintojakson tiedot

Viisi (5) opintopistettä vastaa noin 135 tunnin työmäärää itsenäisenä työskentelynä.

Ilmoittautumistiedot

Maksuttomat Campusonline-opinnot on tarkoitettu vain​ ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille (AMK/YAMK), vaihto-opiskelijoille ja avoimen amk:n polkuopiskelijoille. Ilmoittautumisessa tulee käyttää oman kotikorkeakoulun sähköpostia, jota opiskelija käyttää HAKA-tunnistautumiseen. Tällä varmennetaan voimassa oleva opiskeluoikeus ja opiskelija kirjautuu opinnoille Lapin AMKin Moodleen HAKA-tunnistautumisen kautta. Ilmoittautumisesi hylätään, eikä opinto-oikeutta myönnetä, jos et ole oikeutettu maksuttomiin CampusOnline.fi -opintoihin.

Jos ilmoittautumissivu ei avaudu, päivitä sivu. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.  Tarkistathan myös roskapostikansiosi. Ilmoittautumisen peruminen tapahtuu vahvistusviestissä olevan peruutuslinkin kautta.

Lapin AMKin tutkinto-opiskelijat ja Lapin AMKin avoimen polkuopiskelijat ilmoittautuvat Lapin AMKin tarjoamiin Campusonline-opintoihin oman Peppi- järjestelmän kautta.​

Lisätietoja: campusonline@lapinamk.fi