Kevät
Opintojakson nimi Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi YAMK
Opintojakson ajankohta 15.01.2024 - 29.05.2024
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva
Opettaja Pasi Toivanen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2023 - 15.12.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi YAMK

15.01.2024 - 29.05.2024

Opintojakson kuvaus

Yhteiskunnallinen viestintä ja sosiaalinen markkinointi YAMK -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) perehdytään yhteisöjen viestintään ja markkinointiin yhteiskunnallisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Opintojaksolla tarkastellaan sosiaalista ja yhteiskunnallista viestintää sellaisten arkisten ja jokapäiväisten sosiaalipsykologisten prosessien kautta, joita päivittäin kohtaamme niin yksityiselämässä kuin töissä. Tietoperusta muodostuu sosiaalipsykologian, viestinnän ja markkinoinnin teorioista tutkivaan kehittämistoimintaan soveltaen.

Sisällöt

 • sosiaalipsykologian, yhteiskunnallisen viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin tietoperusta ja etiikka
 • viestinnän ja markkinoinnin menetelmät yhteiskunnallisen ongelman ratkaisussa: vaikuttamissuunnitelman tekeminen ja toteutus
 • yhteiskuntavastuu, kestävä kehitys, kansalaisvaikuttaminen, kansainvälisyys, monialainen ja -kulttuurinen toimintaympäristö, digitalisaatio.

Tavoitteet

Opiskelija:

 • ymmärtää yhteiskunnallisen viestinnän ja sosiaalisen merkityksen yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen näkökulmista
 • osaa tunnistaa ja arvioida yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti ongelmia aiheuttavia ajattelu- ja toimintamalleja ja ilmiötä
 • kykenee suunnittelemaan ja toimenpanemaan yhteiskunnallisen viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin keinoilla toteutettavan vaikuttamisprojektin käytäntöön
 • tuntee yhteiskunnallisen viestinnän ja sosiaalisen markkinoinnin menetelmät ja osaa hyödyntää niitä oman yhteisön toiminnan johtamisessa.

Edeltävyysehdot

Opintojakso edellyttää kykyä opiskella eurooppalaisen (EQF) tutkintojen viitekehyksen vaatimustason 7 (master-taso) opintoja. Oppimateriaalissa on englanninkielistä aineistoa.

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu-täydennettävä.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on vuorovaikutteinen verkkokurssi. Opetukseen sisältyy kaksi (2) webinaaria.

Opintojakson webinaarit

 • 26.01.2023 klo 09.15-12.00
 • 12.04.2023 klo 09.15-11.00

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on HAMK, Turun AMK tai XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.