Syksy
Opintojakson nimi Yhteiskunta ja ikääntyminen
Opintojakson ajankohta 21.10.2024 - 15.12.2024
Korkeakoulu Metropolia Ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Miia Pulkkinen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 22.04.2024 - 26.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Yhteiskunta ja ikääntyminen

21.10.2024 - 15.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Opiskelija

 • kuvailee väestön ikääntymisen vaikutuksia yhteiskunnallisena ilmiönä
 • tunnistaa valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteiden merkityksen palvelujen kehittämiselle ja suunnittelulle
 • osaa hankkia olennaista tietoa kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmästä
 • tunnistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia osallisuuteen yhteiskunnan jäseninä
 • osaa kuvailla digitalisaation vaikutuksia ikääntyneiden palveluihin
 • tunnistaa yhteiskunnan ikäkäsitykseen vaikuttavia tekijöitä

Sisältö

 • tarkoitettu myös Avoimen opiskelijoille
 • hyvinvointiyhteiskunnan nykytila
 • väestön ikääntymisen yhteiskunnalliset vaikutukset
 • kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan tavoitteet ja keinot
 • palvelurakenne ja palvelutuottajavastuu sekä julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat vanhuspalveluiden tuottajina
 • vanhuspalvelut ja digitalisaatio
 • muistiystävällisyys

Edeltävyysehdot

Opintojakso on kokonaan verkossa toteutuva, ja voit suorittaa sitä omaan tahtiin.

Mitä väestön vanheneminen tarkoittaa ja miten se muuttaa yhteiskuntaa? Mitä suomalainen ja kansainvälinen ikääntymispolitiikka tavoittelee ja millä keinoin? Entä ovatko iäkkäät ihmiset taakka vai voimavara – mitä oikeastaan ajattelemme ikääntymisestä?

Tällä opintojaksolla perehdyt ikääntymisen yhteiskunnallisiin vaikutuksiin ja tunnistat valtakunnallisen ja kansainvälisen ikääntymispolitiikan tavoitteita. Tutustut erilaisiin ikäkäsityksiin ja siihen, miten ikääntymisestä puhutaan.

Keskeisiä teemoja opintojaksolla ovat

 • hyvinvointiyhteiskunnan nykytila
 • väestön ikääntymisen yhteiskunnalliset vaikutukset
 • kansallisen ja kansainvälisen ikäpolitiikan tavoitteet ja keinot
 • yhteiskunnan ikäkäsitykset

Tämä virtuaalikurssi on osa geronomiopintoja Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Osallistuminen ei edellytä mitään aiempaa osaamista.

Arviointikriteerit

Arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on kokonaan verkossa toteutuva, ja voit suorittaa sitä omaan tahtiin. Opintojakso sisältää erilaisia tehtäviä:

 • itsenäistä materiaaleihin tutustumista
 • pohdintatehtäviä
 • lyhyt esseetehtävä
 • verkkokeskusteluja
 • monivalintatentti

Opintojakson suorittaminen ei edellytä erityisiä sovelluksia, tavallinen tietokone ja selain riittävät.