Kevät
Opintojakson nimi Yhteisöjen kehittäminen YAMK
Opintojakson ajankohta 18.01.2023 - 29.05.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Humanistinen ja kasvatusala
Opettaja Pia Lundbom ja Arto Lindholm
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.11.2022 - 08.01.2023
Ilmoittaudu

Yhteisöjen kehittäminen YAMK

18.01.2023 - 29.05.2023

Opintojakson kuvaus

Yhteisöjen kehittäminen YAMK-opintojaksolla perehdytään monipuolisesti erilaisten yhteisöjen kehittämiseen. Yhteisön kehittämisen kannalta keskeisimpiä työelämän taitoja ovat ongelmanratkaisukyky, itseohjautuvuus, luovuus, oppimiskyky, eettisyys ja oman toiminnan ymmärtäminen osana yhteisön dynamiikkaa. Opintojaksolla perehdytään polarisoituvaan ja eriytyvään yhteiskuntaan sekä taiteen ja kulttuurin keinoihin saada ihmiset osaksi yhteisöjä.

Opintojakson tavoitteena on syventää opiskelijan taitoa toimia yhteisöjen kehittäjänä. Opiskelija oppii käyttämään myös taiteen ja kulttuurin keinoja yhteisöllisyyden ja osallisuuden luomiseen. Opiskelija tunnistaa alueellisen eriytymisen ongelmat ja kykenee reflektoimaan uudenlaista yhteisöllisyyttä, myös pelien avulla.

Sisältö:

  • yhteisöjen kehittämisen lähtökohdat ja toimintamallit
  • yhteisöjen kehittäminen pelien avulla
  • taide ja kulttuuri yhteisöjen kehittämisessä

Tavoitteet:

Opiskelija

  • osaa hyödyntää erilaisia menetelmiä moninaisten yhteisöjenkehittämisessä
  • tunnistaa erilaisten yhteisöjen erityistarpeet
  • tunnistaa taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämisessä

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu – täydennettävä. Opintojaksossa on erilaisiin videoihin sekä aineistoihin tutustumistehtäviä, haastattelun tekoa sekä lukemistoa. Opintojakson suoritukset arvioidaan neljän viikon kuluessa opintojakson kaikkien osioiden suorittamisesta

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on itsenäisesti omaan tahtiin  toteutusaikana suoritettava kokonaisuus. Opintojakson opiskelu sisältää itsenäistä verkkotyöskentelyä, omatahtisesti katsottavissa ja kuunneltavissa olevaa aineistoa sekä lukemistoja. Opintojakson tehtävissä on myös ajankohtaisiin hankkeisiin tutustumista sekä haastattelun tekoa.

Opintojakson materiaaleissa on varsinkin lukemistoja ja videotallenteita. Tehtävissä on muun muassa erilaisia kirjoitustehtäviä aineistoihin nivoutuen.

Opintojakson tiedot

Opintojakson suorittamisessa tarvitaan tabletti tai tietokone, nettiyhteys, mahdollisuus nauhoittaa videota, kuunnella ja katsella videoita.

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

“Todella monipuoliset tehtävät, sopiva määrä, todella paneutuneet opettajat. Opin paljon sellaistakin, mistä nyt en suoraan hyödy, mutta oli kiinnostavaa hypätä sivuun omasta alasta. Tunsin tekeväni yhteisöllistä opintojaksoa enkä vain suorittanut yksinäni. Kommentointi toki vaikutti siihen, mutta myös se, miten ymmärsin opettajien valmistelleen opintokokonaisuutta. Hyvin tehty!!!”

“Kiitos paljon sujuvasta, mielenkiintoisesta ja monipuolisesta kurssista. Olen onnekas päästessäni mukaan.”

“Opintojakso on herättänyt paljon ajatuksia ja ideoita. Parasta on ollut päästä tutustumaan runsaspäisen opiskeijajoukon ajatuksiin aiheesta ja oppimaan niistä.”

“Jakson sisältö oli hyvää. Erityisesti pelillistäminen sekä taiteen ja kulttuurin merkitys herättivät innostusta kokeilla näitä asioita.”

“Monipuoliset materiaalit, jotka mahdollistivat teeman tarkastelun itselle vieraista näkökulmista.”