Kesä
Opintojakson nimi Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus
Opintojakson ajankohta 21.05.2024 - 31.07.2024
Korkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Tuija Ketola ja Tuomas Lallukka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 18.03.2024 - 05.05.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Yhteisötyö ja yhteisökuntoutus

21.05.2024 - 31.07.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen merkityksen ja roolin sosiaalisen osallisuuden, hyvinvoinnin ja kuntoutuksen näkökulmista sekä tiedät yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen periaatteita, menetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Tiedät yhteisötyön ja –kuntoutuksen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat kuvata ekososiaalisen työn, kansalaistoiminnan ja järjestöjen merkitystä ja toimintakäytäntöjä. Tiedät yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteita ja toimintamalleja. Ymmärrät osallisuuden ja toimijuuden merkityksen yhteisöllisessä työssä. Tiedät miten käyttää voimavaralähtöisiä ja osallistavia menetelmiä.

Sisältö:

– Yhteisötyön ja yhteisökuntoutuksen teoriat ja käsitteet

– Ekososiaalinen työ, kansalaistoiminta ja järjestölähtöinen työ

– Yhteisötyön ja -kuntoutuksen periaatteet ja toimintakäytännöt

– Osallistavat voimavaralähtöiset toimijuutta tukevat menetelmät

– Sosiaalinen raportointi

Arviointikriteerit

Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso sisältää aikataulutettuja webinaareja. Opintojakson koodi on SZXX2018-3011. Katso koodilla opintojakson webinaarien aikataulu osoitteesta lukkarit.peppi.jamk.fi.

Opintojakson tiedot

Webinaarit, oppimistehtävä paritehtävänä sekä itsenäinen opiskelu. Webinaareissa on vierailijoita työelämästä.

Webinaarit (3 kpl) toteutuvat aikavälillä 22.5.-5.6.24 Oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä 31.7.24 Oppimistehtävien arviointi ja opintosuoritusten kirjaaminen 31.8.23 mennessä. Tarkemmat tiedot Moodle-työtilassa opintojakson avauduttua.

Opintojakson lisätiedot

Kirjallisuus:

  • Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Raportteja ja muistioita 43, 18-21. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. E-julkaisu.
  • Konttinen, E. Nd. Kansalaisyhteiskunta. E-julkaisu
  • Kurki, L. 1997. Sosiokulttuurinen innostaminen.
  • Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka. Gaudeamus.
  • Roivainen, I. 2004. Yhdyskuntatyöstä yhteisösosiaalityöhön. Teoksessa Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. E-julkaisu.