Syksy
Opintojakson nimi Yleiset tietomallivaatimukset (BIM)
Opintojakson ajankohta 29.08.2022 - 31.12.2022
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Timo Ronkainen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Yleiset tietomallivaatimukset (BIM)

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintojakson kuvaus

Keskeiset sisällöt

  • Rakennetun ympäristön tietomallinnus
  • Käyttötarkoitukset eri suunnitteluohjelmistoista (ei sisällä ohjelman käytön opastusta)
  • YTV2012 vaatimukset ja ohjeet
  • Tietomallipohjainen tiedonsiirto (IFC)
  • Käyttötarkoitukset mallin tarkistus-ja katselusovelluksista (ei sisällä ohjelman käytön opastusta)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • Rakennetun tietomallinnuksen käsitteet
  • Yleiset tietomallivaatimukset
  • Hyödyntää tietomallia rakentamisen eri osa-alueilla
  • Tietomallipohjaisen tiedonsiirron periaatteet

Edeltävyysehdot

Opintojaksolle ei vaadita aikaisempaa osaamista.

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu Moodle verkko-oppimisympäristössä suoritettaviin tentteihin ja tehtäviin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.