Non-stop
Opintojakson nimi Ympäristövastuu potilashoidossa (nonstop-aloitus)
Opintojakson ajankohta 01.11.2021 - 21.03.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.08.2021 - 19.12.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ympäristövastuu potilashoidossa (nonstop-aloitus)

01.11.2021 - 21.03.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Tiedät, miten potilashoidosta aiheutuva ympäristökuormitus vaikuttaa ihmisterveyteen ja ymmärrät sen yhteyden suhteessa paikalliseen ja globaaliin ympäristöterveyteen, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja ammattietiikkaan.
  • Tiedät potilaanhoidosta aiheutuvan ympäristönkuormituksen syyt ja keskeiset keinot sen torjumiseen sekä osaat tunnistaa keskeiset osallistujaryhmät.

Sisältö:

  • Potilasta hoitavien ammattilaisten toiminnasta (materiaalien, sähkön ja veden sekä potilashoidon tukipalveluiden käyttö, lääkkeet ja kemikaalit) aiheutuva luonnonvarojen ylikulutus ja ympäristönkuormitus ja siitä koituvat paikalliset ja globaalit ympäristöterveysongelmat ja turvallisuusuhkat.
  • Ympäristövastuun eettinen perusta ja ammattieettiset kysymykset.
  • Ympäristövastuullisen toiminnan ekologiset ja taloudelliset hyödyt sekä vaikutus työhyvinvointiin.
  • Keskeiset keinot potilashoidosta aiheutuvan ympäristökuormituksen ehkäisemiseksi, mukaan lukien hygieniahuomiot. Keskeiset ohjausdokumentit.
  • Moniammatillinen yhteistyö ja osallistujien roolit potilashoidon ympäristövastuun toteuttamisessa ja edistämisessä.

Edeltävyysehdot

Ei edeltävyysehtoja.

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko: 1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Voit suorittaa opintojakson täysin omaan tahtiin. Opintojakso ei sisällä ryhmätöitä, eikä tiettyihin kellonaikoihin sidottuja verkkoluentoja.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakson lisätiedot

Peruminen Mahdollinen peruminen on tehtävä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@xamk.fi ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautumistiedot

Tätä kautta koulutukseen voivat ilmoittautua vain TEHY:n jäsenet. Muut kuin TEHY:n jäsenet pääsevät ilmoittautumaan maksuttomaan koulutukseen tästä.