Syksy
Opintojakson nimi Ympäristövastuullisuus organisaatiossa
Opintojakson ajankohta 05.09.2022 - 12.12.2022
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Tekniikan ja liikenteenala
Opettaja Xamkin lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso YAMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 08.08.2022 - 21.08.2022
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Ympäristövastuullisuus organisaatiossa

05.09.2022 - 12.12.2022

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osaat organisaatioiden ympäristövastuuseen liittyvät teemat sekä niiden taustalla vaikuttavat asiat: toiminnan ympäristövaikutusten tunnistamisen ja niiden huomioimisen, kustannussääs-töjen saavuttamisen, markkinoinnin mahdollisuuksien tunnistamisen, ympäristöinvestoinnit, ympäristöjärjestelmien keskeiset sisällöt, ja ympäristötietouden lisääntymisen organisaatios-sa ja sen sidosryhmien kesken.

Osaat ja tiedä mitä toiminnan kestävyys ja ympäristövastuullisuus osana organisaation johtamista ja toimintaa. Tapausesimerkkinä tarkastellaan ilmastomuutosta ja tutustutaan konkreettisiin työkaluihin, joilla ilmastonmuutosta hillitään ja sen vaikutuksiin sopeudutaan omassa toiminnassa. Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä oman organisaation toimintatapojen kehittämiselle.

Sisältö: Mitä kestävällä kehityksellä tarkoitetaan? Miten tunnistat ja huomioit toiminnan ympäristövaikutukset? Miten ilmastonmuutos voidaan huomioida oman organisaation toiminnassa?

Johdanto Osio 1: Mitä on ympäristövastuullisuus? Osio 2: Ympäristövastuullinen organisaatio Osio 3: Ilmastovastuullinen organisaatio Osia 4: Vastuullisuutta ja sen viestintää Osio 5: Jatkuvasti kehittyvä vastuullisuus Loppupäätelmät

Edeltävyysehdot

Arviointikriteerit

Arviointi: Opiskelija osaa a. hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa erityisosaamisalueellaan b. vastata ja kehittää toimintoja itsenäisesti c. arvioida strategisia lähestymistapoja ja perustella niiden käyttöä johtamisen ja kehittämisen näkökulmasta

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Toteutus: Opintojaksolla edetään yksilöllisen aikataulun mukaisesti tehtäviä suorittaen. Kaikki tehtävät on kuvattu Learn alustan etusivulta löytyvästä opintojaksokuvauksesta. Käytössä on ehdollinen eteneminen eli yksi osio on suoritettava kokonaan valmiiksi ennen seuraavaan siirtymistä. Tehtäviä arvioidaan viikon välein paitsi lomien ja juhlapäivien aikana.

Opinnot toteutetaan virtuaalisesti tekemällä erityyppisiä harjoitustehtäviä ja hankitaan eväitä opiskelijan valitseman esimerkkiorganisaation toimintatapojen kehittämiselle. Tehtävissä käytettävä esimerkkiorganisaatio voi olla oma työpaikka.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: Saatavilla opintojakson verkko-oppimisympäristössä tai Xamk kirjastopalveluista. Joitakin avoimesti saatavilla olevia internetmateriaaleja käytössä.

Ilmoittautumistiedot

Hinta: 12 €/op. Lisätietoja maksuista täällä.

Lisätietoja ilmoittautumisesta: Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.