Kesä
Opintojakson nimi Yrittäjän taloushallinto
Opintojakson ajankohta 29.05.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Karelia ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys
Opettaja Soile Vinni
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 14.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Yrittäjän taloushallinto

29.05.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on ymmärtää yrityksen talouden suunnittelun, hoitamisen ja ohjaamisen perusteet sekä perusteet yritysrahoituksesta ja -verotuksesta. Opintojaksolta saa myös valmiuksia hyödyntää asiantuntijoita yrityksen taloudellisten asioiden suunnittelussa ja hoitamisessa. Opiskelija osaa asettaa yrityksen taloudelliselle kehitykselle tavoitteita, ohjata liiketoimintaa niiden mukaisesti sekä seurata tavoitteiden toteutumista.

Sisältö

 • Taloushallinnon keskeiset perusteet ja peruskäsitteet
 • Yrityksen kannattavuus ja sen seuranta
 • Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu
 • Kirjanpito, talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta
 • Suomen verojärjestelmän, elinkeinoverotuksen ja arvonlisäverotuksen perusteet
 • Yrityksen rahoituksen suunnittelu

Arviointikriteerit

Arviointiperusteet

Arvioitava oppimistehtävä, Moodlessa olevat tehtävät ja verkkotentit.

Arviointiasteikko H-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opetus koostuu kuudesta osa-alueesta:

1. Orientaatio

2. Kannattavuus ja sen seuranta

3. Hinnoittelun perusteet

4. Ulkoinen laskenta ja sen järjestäminen

5. Verotus

6. Rahoitus

Opintojakso on virtuaalinen ja omassa aikataulussa opiskeltavissa. Jokainen osio sisältää aiheeseen liittyvän luentomateriaalin, luentotallenteen ja tehtävät. Eri osioihin sisältyy osaamista testaavia Moodle-tenttejä. Opintojakso arvioidaan 31.8.2023 mennessä.

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali

Kannattavuus, hinnoittelu, kirjanpito ja verotus:

 • Jormakka Raija, Koivusalo Kaija, Lappalainen Jaana, Niskanen Mervi. (2015) Laskentatoimi.
 • Eskola Anne, Mäntysaari Anne. (2007) Talousosaamisen perusteet.

Kirjanpidon perusteet:

 • Hirvonen Päivi, Nikula Antti-Pekka. (2008) Taloushallinnon perusteet.
 • Tuomi-Sorjonen Pia , Päivi Kosonen. (2015) Tilikausi.
 • Tomperi Soile. (2019) Käytännön kirjanpito.

Verotus:

 • Tomperi Soile. (2019) Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu. Mahdollisimman uusi painos verotusmuutosten vuoksi.

Opintojakson lisätiedot

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.