Non-stop
Opintojakson nimi Yrittäjyys
Opintojakson ajankohta 01.09.2022 - 31.07.2023
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys
Opettaja Markus Suomi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 15.08.2022 - 22.05.2023
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Yrittäjyys

01.09.2022 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Yrittäjyyys -opintojaksolla tutustutaan oman yrittäjäprofiilin määrittämiseen, sisäisen yrittäjyyden käsitteeseen, yrittäjyyteen uravaihtoehtona sekä oman osaamisen tuotteistamiseen ja myyntiin.

Tällä opintojaksolla teet matkan yrittäjyyteen itsessäsi: mietit omaa suhdettasi yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen tekemiseen, tutustut aloittaville yrittäjille suunnattuihin palveluihin sekä yrittäjyyden eri muotoihin. Lopuksi mietit omaa osaamistasi ja pääset esittämään sitä pitchausvideolla. Jaksolla paikannat itsesi suhteessa yrittäjyyteen ja saatat yllättyä lopputuloksesta: yrittäjyys on kenties lähempänä sinua kuin uskoitkaan!

Tavoitteet: Opiskelija:

 • ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
 • tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
 • osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita ja tuotteita
 • osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän toiminnan luomiseen

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso on aikaan ja paikkaan sitomaton ja se suoritetaan täysin itsenäisesti. Jaksolla ei ole webinaareja, mutta tarjolla on sen sijaan ohjaustunteja: jos sinulla on kysymyksiä, voit esittää ne ohjaustuntia varten. Esitetyt kysymykset käsitellään ohjaustunnilla kerran kuukaudessa.

Kuukausittaiset ohjaustunnit:

 • 15.09.2022 13.00 – 14.00 (Opintojakson esittely)
 • 06.10.2022 13.00 – 14.00
 • 03.11.2022 13.00 – 14.00
 • 01.12.2022 13.00 – 14.00
 • 20.01.2023 13.00 – 14.00
 • 09.02.2023 13.00 – 14.00
 • 16.03.2023 13.00 – 14.00
 • 13.04.2023 13.00 – 14.00
 • 11.05.2023 13.00 – 14.00

Opintojakson lisätiedot

Opiskelijapalautetta:

”Oman yrittäjyyden pohtiminen on ollut hedelmällistä. Yrittäjyys on selkiytynyt kurssin tehtävien myötä ja kynnys sivutoimisen yrittäjyyden aloittamiseen on madaltunut. Kurssilla oli mukavan monipuolisesti tehtäviä.”

”Monipuoliset tehtävät, jotka avasivat yrittäjyyttä hyvin. Kiinnostus yrittäjyyteen lisääntyi tai ainakin tiedostan paremmin haasteita ja iloja.”

”Voin suositella kurssia kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille! Kurssi opettaa paljon yrittäjämäistä toimintaan, josta voi viedä oppimia toimintatapoja myös työelämän ulkopuolelle.”

”Kurssi oli erittäin selkeä ja rohkaiseva ensiaskelina kohti yrittäjyyttä!”

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.