Non-stop
Opintojakson nimi Yrittäjyys
Opintojakson ajankohta 11.01.2021 - 31.07.2021
Korkeakoulu Humanistinen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys
Opettaja Markus Suomi
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 16.11.2020 - 24.05.2021
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Yrittäjyys

11.01.2021 - 31.07.2021

Opintojakson kuvaus

Yrittäjyyys -opintojaksolla tutustutaan oman yrittäjäprofiilin määrittämiseen, sisäisen yrittäjyyden käsitteeseen, yrittäjyyteen uravaihtoehtona sekä oman osaamisen tuotteistamiseen ja myyntiin.

Tavoitteet: Opiskelija:

  • ymmärtää yrittäjyyden varteenotettavana uravaihtoehtona tai osana ansiotyötään
  • tietää yrittäjyyden mahdollisuudet omalla alallaan
  • osaa tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan ja oman alansa palveluita ja tuotteita
  • osaa tuoda selkeästi esille ideoitaan, innostaa ja sitouttaa muita arvoa lisäävän toiminnan luomiseen

Arviointikriteerit

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Sen voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin 31.7.2021 mennessä.

Kuukausittaiset webinaarit ovat vapaaehtoisia vastaanottoaikoja, jonne voit osallistua tarpeen mukaan.

  • 14.01.2021 klo 12.30 – 13.15
  • 11.02.2021 klo 10.15 – 11.00
  • 12.03.2021 klo 14.15 – 15.00
  • 09.04.2021 klo 12.30 – 13.15
  • 06.05.2021 klo 12.30 – 13.15

Ilmoittautumistiedot

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.