Non-stop
Opintojakson nimi Yrittäjyys osana uraa (kevät 2023)
Opintojakson ajankohta 01.01.2023 - 31.07.2023
Korkeakoulu Laurea-ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Kaikille aloille soveltuva, Yrittäjyys
Opettaja Antti Sekki
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 31.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu

Yrittäjyys osana uraa (kevät 2023)

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintojakson kuvaus

Opiskelija osaa

 • listata työelämän keskeisimmät muutosvoimat ja kuvata sen yrittäjämäisen luonteen
 • valita omaan osaamisen soveltuvimmat yritystoiminnan alustat
 • kuvata oman osaamisensa sekä osaa verrata sitä tulevaisuuden työelämässä tarvittaviin osaamistarpeisiin
 • laatia henkilökohtaisen tuntikirjanpidon ja ymmärtää sen tärkeyden osana hinnoittelua ja itsensä johtamista
 • kuvata myyntityön alkeet

Arviointikriteerit

Jokainen moduuli arvioidaan erikseen ja siitä saa arvosanan. Mikäli opiskelija suorittaa jokaisen moduulin, on loppuarvosana moduuliarvosanojen keskiarvo. Mikäli jonkin moduulin arvosana jää alle minimiarvon, opiskelija ei saa kyseisestä moduulista suoritusmerkintää laisinkaan.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Online-opintojakso, jonka opiskelija voi suorittaa omaan tahtiin. Opintojakso muodostuu viidestä eri moduulista, joiden tehtävät tehdään pääsääntöisesti Canvas-oppimisalustalla. Lue moduulien tarkemmat sisällöt toteutussuunnitelmalta.

 • Tulevaisuuden työelämä (1 op)
 • Alustatalouden ansaintamahdollisuudet (1 op)
 • Oman osaamisen tunnistaminen (1 op)
 • Freenlace-yrittäjän laskentatoimi (1 op)
 • Oman osaamisen kaupallistaminen (1 op)

Opintojakson tiedot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

 • Sekki, A & Härkönen O. (2020). Kevytyrittäjyys – opas sivutoimiseen yrittäjyyteen, Kauppakamari, 9789522466501
 • Sekki, A & Niemi, M. (2016). Menesty yrittäjänä – 68 käytännön ohjetta. Talentum, 978-952-14-2766-4
 • Wallenstein J, de Chalendar A, Revees M, Bailey A (2019) The New Freelancers – Tapping Talent in the Gig Economy, Boston Consulting Group tutkimusraportti