Kesä
Opintojakson nimi Yritystoiminnan perusteet
Opintojakson ajankohta 22.05.2023 - 25.08.2023
Korkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Maritta Seppälä
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 13.03.2023 - 05.05.2023
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Yritystoiminnan perusteet

22.05.2023 - 25.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

Opiskelija

 • on sisäistänyt yrittäjämäisen asenteen
 • osaa käyttää yritystoiminnan peruskäsitteitä asianmukaisesti
 • osaa kuvata yrityksen perustoiminnot

Sisältö:

 • yritystoiminnan merkitys yhteiskunnassa
 • yrittäjämäinen tapa toimia
 • toiminta-ajatus ja liikeidea
 • yritystoiminnan perusmalli
 • sidosryhmät
 • yritysmuodot
 • riskienhallinta
 • logistiikka
 • markkinointi ja asiakaslähtöinen toimintatapa

Arviointikriteerit

0 – 5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Verkko-opinnot oman aikataulun mukaisesti

Ilmoittautumistiedot

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.