Non-stop
Opintojakson nimi Yritysverotus 5 op, nonstop
Opintojakson ajankohta 17.01.2023 - 21.05.2023
Korkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Suvi Lehtonen
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Ei
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 21.04.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
Ilmoittautumistiedot

Yritysverotus 5 op, nonstop

17.01.2023 - 21.05.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet

Kirjanpidon ja verotuksen keskeisimpien eroavaisuuksien tunnistaminen. Yrityksen verotettavan elinkeinotulon ja nettovarallisuuden laskeminen perustilanteessa. Yritystulosta omistajille määräytyvän veron laskeminen eri yritysmuodoissa. Yritysverotukseen liittyvien verokysymysten huomioiminen verosuunnittelunäkökulmasta. Syntyvän osaamisen luokitus: edistynyt osaaminen.

Sisältö

Tulon veronalaisuus, menon vähennyskelpoisuus, jaksotus, yritysverotuksen erityiskysymykset, eri yritysmuotojen verotus, osakaslainan verotus, osingon verotus, pääoman palautusten verotus

 

Arviointikriteerit

Arviointiasteikko 1-5.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso toteutetaan 100 %:sti verkossa ajalla 17.1. – 21.5.2023.

Opiskelija etenee Moodle-alustalla itsenäisesti tutustuen luentomateriaaleihin, nauhoitteisiin ja kirjallisuuteen. Opiskelija suorittaa tehtäviä itsenäisesti ja arvioi omaa oppimistaan mallivastausten pohjalta. Osassa tehtävistä opiskelija saa ja antaa vertaispalautetta muille opiskelijoille. Osa tehtävistä on arvioitavia tehtäviä ja niistä saadut pistemäärät vaikuttavat opintojakson arvosanaan.

Opintojakson lisätiedot

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumistiedot

Tälle nonstop-opintojaksolle pääsee kaikki ilmoittautuneet mukaan. Nonstop-opintojaksojen ilmoittautumisten käsittelyaika on kaksi viikkoa. Joulu- tai kesätauolla (heinäkuu) ilmoittautumisia ei käsitellä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.