Non-stop
Opintojakson nimi Yritysverotus
Opintojakson ajankohta 23.01.2023 - 31.08.2023
Korkeakoulu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 5 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Xamk lehtori
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksuton
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 21.11.2022 - 28.05.2023
Opintojakson toteutussuunnitelma
Ilmoittaudu
AVOIN AMK ilmoittautuminen

Yritysverotus

23.01.2023 - 31.08.2023

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet: Osoitat perehtyneisyyttä Suomessa voimassa olevaan verotusjärjestelmään ja eri verolakeihin mm. tuloverolaki, laki elinkeinotulon verottamisesta ja arvonlisä-verolaki Osaat laskea maksettavien verojen määrät eri yritysmuodoissa. Osaat laatia yrityksen veroilmoituksen. Tiedät ja osaat laskea tilikauden tulon ja verotettavan tulon erot. Sisältö: Mikä on verotuksen rooli yrityksessä? Miten yrityksen verot jaksotetaan ja lasketaan? Miten lasket tilikauden tuloksen perusteella verovuoden verotettavan tulon? Miten veroilmoitus laaditaan?

Edeltävyysehdot

Yrityksen talous –opintojakson tai vastaavat tiedot.

Arviointikriteerit

a. Osaat käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa. b. Osaat arvioida käyttämiäsi tietolähteitä kriittisesti. e. Osaat valita tarkoituksenmukaiset laskentamenetelmiä ja tekniikat.

Arviointiasteikko

1-5

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Yritysverotus Suunnittelusta tilinpäätökseen. Soile Tomperi. (2022) Learnin materiaali.

Opintojakson tiedot

23.1.-31.8.2023. Ensimmäinen aloitus 24.1.2023. Tämän jälkeen opiskelija pääsee aloittamaan opinnot yhden viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Suoritusaika 3 kk. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 28.5.2023.