Syksy
Opintojakson nimi Yritysverotus
Opintojakson ajankohta 02.09.2024 - 18.12.2024
Korkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Opintojakson kieli Suomi
Opintopisteet 3 OP

Opintojakson ala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala
Opettaja Viljo Arohonka
Email
Tarjotaan avoimen opiskelijoille Maksullinen
Taso AMK

Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt
Ilmoittautumisaika 05.08.2024 - 23.08.2024
Opintojakson toteutussuunnitelma
AVOIN AMK ilmoittautuminen
Ilmoittautumistiedot

Yritysverotus

02.09.2024 - 18.12.2024

Opintojakson kuvaus

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa määritellä verotukseen liittyvät peruskäsitteet.
  • Opiskelija osaa esittää yritysverotuksen vaiheet.
  • Opiskelija osaa selittää yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa kyseistä tietoa käytännössä.
  • Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä.
  • Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja ymmärtää eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot verotukseen liittyvät peruskäsitteet

Sisältö:

  • verotuksen vaiheet
  • tulojen veronalaisuus ja niihin kohdistuvien menojen vähennysoikeus
  • yritysmuodon vaikutus verotukseen

Edeltävyysehdot

  • Yrityksen hallintoprosessi
  • Yrityksen taloushallinto

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa selittää keskeiset yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset. Opiskelija osaa etsiä yritysverotukseen liittyvää keskeistä lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja selittää keskeiset eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot.

Hyvä (3-4) Opiskelija osaa selittää yritysverotukseen liittyvät keskeiset tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa keskeistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön keskeistä yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja selittää eri yritysmuotojen verotukseen liittyvät erot.

Kiitettävä (5) Opiskelija osaa selittää yritysverotukseen liittyvät tulot ja niihin kohdistuvat vähennykset sekä osaa soveltaa kyseistä tietoa käytännössä. Opiskelija osaa etsiä ja soveltaa käytäntöön yritysverotukseen liittyvää lainsäädäntöä. Opiskelija osaa laatia verolaskelmia ja osaa vertailla eri yritysmuotojen verotusta.

Opintojakson työskentelytavat ja aikataulutus

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti verkossa. Opintojakson tehtäville on annettu viimeiset palautuspäivät ja lopuksi on tentti.

Opintojakson tiedot

Opintojaksolla käytettävät ohjelmistot Word, Excel ja PowerPoint

Ilmoittautumistiedot

Ilmoittautuminen avautuu 5.8.2024 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille.

Mikäli oma korkeakoulusi on mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa (RIPA), ilmoittaudu opintojaksolle oman korkeakoulusi Pepin/Pakin kautta. Mikäli oma korkeakoulusi ei ole vielä mukana korkeakoulujen ristiinopiskelupalvelussa, voit ilmoittautua erillisellä lomakkeella. Lomake löytyy tämän sivun yläosasta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (12€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake.