Data-analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä

-
5 OP

Ala:  Tekniikan ja liikenteen ala, Yamk

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opit oikean tiedon merkityksen päätöksen teossa sekä arvioimaan data-analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia organisaatiollesi. Ymmärrät suurten tietomassojen haasteet ja potentiaalin sekä tutustut suureten tietomassojen käsittelyssä käytettäviin työkaluihin ja menetelmiin.
Opintojakson keskeisiä teemoja ovat:
– Kuinka johtaa ja kehittää toimintaa oikean tiedon avulla?
– Mitkä ovat data-analytiikan mahdollisuudet organisaatiollesi?
– Kuinka käyttää tietomassoja päätöksen teon tukena?
– Kuinka arvioida tiedon merkitystä ja oikeellisuutta?
– Mitkä ovat datan käytön esteet ja rajoitteet?
– Millaisia ovat datan analysoinnissa käytettävä työkalut ja menetelmät?

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opintojakso alkaa 16.9.2019. Opintojakson alussa on aloitustehtävä, joka opiskelijan on palautettava 30.9.2019 mennessä. Ne opiskelijat, jotka eivät ole palauttaneet aloitustehtävää määräaikaan mennessä poistetaan opintojaksolta eivätkä he voi suorittaa sitä. Aloitustehtävän jälkeen opiskelijat opiskelevat itsenäisesti oppimisympäristöstä löytyvien videoluentojen ja muun materiaalin avulla. Opintojakso jakautuu neljään osaan ja opiskelijan tulee palauttaa kuhunkin osaan liittyvät tehtävät oppimisympäristöön seuravan aikataulun mukaisesti: • Osa 1: Johdanto data-analytiikkaan - tehtävien palautus 27.10.2019 mennessä • Osa 2: Data-analytiikan harjoitukset – tehtävien palautus 15.11.2019 mennessä • Osa 3: Data-analytiikan haasteet ja mahdollisuudet – tehtävien palautus 29.11.2019 mennessä • Osa 4: Data-analytiikan projektitehtävä – raportin palautus 18.12.2019 mennessä Mikäli opiskelija palauttaa tehtävän myöhässä, hänen tehtävästä saaduista pisteistä vähennetään 25 prosenttia jokaista alkavaa myöhästymisviikkoa kohti. Kaikki tehtävät tulevat opiskelijalle näkyviin heti opintojakson alussa eli halutessaan hän voi edetä opintojaksolla myös aikataulua nopeammin.
Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5. Arviointi perustuu, oppimisympäristössä tehtävistä harjoituksista ja tehtävistä sekä opintojakson päätteeksi tehtävästä projektitehtävästä saaduista pisteistä. Opintojaksolla ei ole tenttiä. Opintojakson arviointiasteikko on seuraava: Arvosana Vähimmäispistemäärä - 5 Vähintään 90 % enimmäispisteistä - 4 Vähintään 77,5 % enimmäispisteistä - 3 Vähintään 65 % enimmäispisteistä - 2 Vähintään 52,5 % enimmäispisteistä - 1 Vähintään 40 % enimmäispisteistä - 0 Alle 40 % enimmäispisteistä
Aikaisemmat opinnot: Varsinaista edeltävyysehtoa ei ole. Opintojakso soveltuu erityisen hyvin tekniikan ja liiketalouden YAMK-opiskelijoille sekä muillekin, joille Excel ei ole kirosana.
Opettaja(t): Matti Koivisto
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: paivi.kitunen@xamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 15.09.2019 - 18.12.2019