Data-analytiikka

-
5 OP

Ala:  Digitaalisuus, Luonnontieteiden ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson tavoitteena on syventää määrällisten datojen analysointiosaamista sekä yhdistää tilastollisten menetelmien ja koodauksen osaaminen. Opintojaksolla perehdytään datan visualisointiin Pythonin avulla. Analysointiosaamisen perusmenetelmät kerrataan oppien samalla Python-koodausta. Opintojaksolla luodaan katsaus keskeisimpiin ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleihin Python-esimerkkien avulla. Opintojakso sopii data-analytiikasta ja koodauksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

Sisältö:
• Tiedostomuodot (Excel, pilkkueroteltu csv, tietokannat, nettisivut).
• Datan valmistelu analytiikkaa varten.
• Datan visualisointia eri välineillä (Excel, Power BI Desktop, Python).
• Analysointiosaamisen perusmenetelmät Pythonilla.
• Aikasarjojen analysointi ja aikasarjaennustaminen.
• Ennakoivan analytiikan ja koneoppimisen malleja Pythonilla.

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Opiskelu verkossa.

Arviointi: 

0-5

Aikaisemmat opinnot: 

Opiskelijalla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta koodauksesta. Opintojakso suositellaan suoritettavaksi liiketalouden tai tietojenkäsittelyn perusopintojen jälkeen.

Opettaja(t): Aki Taanila
Email: aki.taanila@haaga-helia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@haaga-helia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 20.01.2020 - 20.03.2020
TÄYNNÄ