Diabetes, syvennä 1 tyypin ja 2 tyypin diabeetikon ohjausosaamistasi

-
2 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet: Opiskelija täydentää diabetesosaamistaan ja ohjaustaitojaan tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes potilaan hoitotyössä

Sisältö: 1 tyypin ja 2 tyypin diabetekset sairautena ja hoidon ohjaaminen erilaisten casien kautta:
– syyt, oireet, diagnoosi, ketoasidoosi
– 1 tyypin diabeteksen lääkehoidon eri muodot, Insuliinipumppuhoitoon tutustuminen, 2 tyypin lääkehoito ja lääkkeetön hoito
– Diabeetikon omahoidon ohjaus, hoitovälineiden käytön ohjaus
– Diabeetikon ravitsemus, aterioiden hiilihydraattimäärien arviointi, erityistilanteet
– Diabeetikon liikunta
– Diabeetikon elinmuutosten ehkäisy
– Erilaiset ohjausmenetelmät

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely Moodle verkkoympäristössä. Tehtävät muodostuvat sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetekseen liittyvistä teemoista. Tehtävät koostuvat erilaisista ohjauksellisista tehtävistä. Opiskelija tutustuu diabeetikon arkipäivään tehtävien kautta.

Arviointi: 

Hyväksytty/ hylätty. Moodlessa olevat tehtävät tulee olla tehtynä määräpäivään mennessä.

Aikaisemmat opinnot: 

Opiskelijalla on hyvä olla perustiedot tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksesta.

Opettaja(t): Kirsi Kivistö-Rahnasto ja Virpi Salo
Email: kirsi.kivisto-rahnasto@seamk.fi, virpi.salo@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 26.08.2019 - 08.09.2019
Ajankohta: 01.10.2019 - 30.11.2019
TÄYNNÄ