Differentiaali- ja integraalilaskenta

-
3 OP

Ala: Tekniikan ja liikenteen ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Kurssilla käsitellään yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskentaa. Kurssi sisältää mm. derivaatan ja integraalin määritelmät ja niiden sovelluksia tekniikan alalla. Sovelluksissa käsitellään mm. optimointia, pinta-alojen ja painopisteiden määrittämistä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää derivaatan ja integraalin käsitteet ja osaa soveltaa niitä tavanomaisimpiin tekniikan sovelluksiin.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Itsenäinen opiskelu verkossa käyttäen moodle-alustaa. Moodlessa ovat luentomateriaali, ratkaistut esimerkit ja opetusvideot kurssin jokaisesta esimerkkitehtävästä. Kurssin aikana on saatavissa opettajan antamaa etäohjausta.
Arviointi: 
Numeroarviointi 1 - 5 perustuu kurssin Moodlessa tehtävään tenttiin.
Opettaja(t): Heikki Kokkonen
Email: heikki.kokkonen@seamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: opiskelijapalvelut@seamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 14.04.2019
Ajankohta: 01.05.2019 - 31.07.2019