Digi virtaa sosiaali- ja terveysalan palveluihin

-
5 OP

Ala:  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakso lisää osaamistasi sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden perusteista. Opit hyödyntämään digitaalisia asiointipalveluita, ohjaamaan asiakasta digitaalisissa palveluissa sekä huomioimaan tietosuojan ja tietoturvan digitaalisissa palveluissa.
Digitaaliset asiointipalvelut lisääntyvät osana soten palveluvalikoimaa. Tavoitteena on, että kansalainen asioi sähköisesti ja palvelut tuottavat lisäarvoa elämänhallintaan, terveysongelmien ennaltaehkäisyyn, palvelutarpeen itsearviointin ja itsenäiseen selviytymiseen.

Opintojakso toteutetaan LAMK, OAMK, TAMK ja UEF yhteistyönä ja siihen voivat osallistua LAMK, OAMK ja TAMK opiskelijat.

Tavoitteet: 

Opiskelija osaa perusteet sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisista ja sähköisistä palveluista.
Opiskelija osaa hyödyntää ja kehittää digitaalisia asiointipalveluita, ohjata asiakasta digitaalisissa palveluissa sekä huomioida tietosuojan ja tietoturvan digitaalisissa palveluissa.

Sisältö:
Joustavat digitaaliset asiointipalvelut
Kansalainen digipalveluiden virrassa
Tietosuoja, -turva ja eettisyys digitaalissa asiointipalveluissa

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Itsenäinen työskentely verkossa, ryhmätöitä verkossa, webinaari

Arviointi: 

Hyväksytty/hylätty, hyväksyttyyn suoritukseen tarvitaan hyvät tiedot

Aikaisemmat opinnot: 

1. vuoden opinnot

Opettaja(t): Annamaija Id-Korhonen
Email: annamaija.id-korhonen@lamk.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@lamk.fi


Ilmoittautuminen: 18.03.2019 - 07.04.2019
Ajankohta: 06.05.2019 - 23.08.2019