Digiliiketoiminnan strateginen kehittäminen (yamk-taso)

-
5 OP

Ala:  Digitaalisuus, Digitaalisuus, Johtaminen ja esimiestyö, Johtaminen ja esimiestyö, Johtaminen ja työyhteisö, Johtaminen ja työyhteisö, Kaikille aloille soveltuva, Markkinat ja markkinointi, Matkailu-, ravitsemis- ja talousala, Tekniikan ja liikenteen ala, Yamk, Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, Yrittäjyys, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Digiliiketoiminnan strateginen kehittäminen –opintojaksolla tarkastelet digiliiketoiminnan kehittämistä kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti. Pääset arvioimaan oman kohdeorganisaatiosi liiketoimintaa ja suunnittelemaan niiden osa-alueiden kehittämistä, jotka hyötyvät erityisesti digitalisaation tuomista mahdollisuuksista. Etenet opintojaksolla itsenäisesti asiantuntevien opettajien ohjauksessa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– tunnistaa oman toimialansa kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset.
– osaa arvioida oman työnantajan/yrityksen liiketoimintastrategiaa ottaen huomioon digitalisaation tuomat mahdollisuudet.
– osaa luoda perustellun liiketoiminnan digitalisoinnin suunnitelman valitsemalleen liiketoiminnan osa-alueelle ja pystyy arvioimaan sen muutosjohtamistarpeita.

Keskeiset sisällöt

Liiketoimintastrategian arviointi: asiakasymmärrys, toimintaympäristön analysointi ja tulevaisuuden kohtauspisteet
Kehittämistarpeiden tunnistaminen
Kehittämiskohteen valinta tarvelähtöisesti ja arvonluonnin näkökulmasta
Kehittämisen tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen
Kehittämissuunnitelman laatiminen ja kriittinen vaikutusten arviointi

Työskentelytavat ja aikataulutus: 100 % verkkokurssi (Moodle) Suoritustavat - verkko-opintojaksolle osallistuminen, harjoitustehtävien tekeminen, itsenäinen opiskelu: aineistoihin perehtyminen, verkkotehtävien suorittaminen annettujen kriteerien pohjalta
Arviointi: 
Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin. Arviointiasteikko: 0/S (hyväksytty/hylätty)
Aikaisemmat opinnot: Ei vaadittavia edeltäviä opintoja.
Opettaja(t): Huotari Nina
Email: nina.huotari@savonia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: nina.huotari@savonia.fi


Huom: Ilmoittautuminen on mahdollista monialaisesti kaikille digitaalisen liiketoiminnan strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 01.12.2019
Ajankohta: 20.01.2020 - 25.05.2020
TÄYNNÄ