Digimarkkinointi ja sosiaalinen media liiketoiminnassa

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva, Markkinointi, Viestintä, Yrittäjyys, Yrittäjyys

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet ja sisältö:
Opiskelija
– ymmärtää digimarkkinoinnin merkityksen liiketoiminnassa
– osaa digimarkkinoinnin käsitteet
– osaa hyödyntää digimarkkinoinnin välineitä
– ymmärtää brändin merkityksen liiketoiminnassa
– osaa suunnitella ja toteuttaa sosiaalisen median sisältöä
– osaa laatia yksinkertaisen digitaalisen markkinoinnin suunnitelman
– osaa arvioida omaa oppimistaan

Työskentelytavat ja aikataulutus: 

Kirjaudu Moodleen heti opiskeluajan alkaessa ja tutustu opettajan ohjeistukseen. Tällöin ryhmien muodostaminen tapahtuu mahdollisimman jouhevasti. Opintojaksoon kuuluu ryhmässä toteutettavia kommentointitehtäviä, joiden aikatauluttamisesta ryhmä voi keskenään sopia. Nämä eivät ole yhdessä tuotettavia tuotoksia. Muuten voit suorittaa opinnot valitsemassasi aikataulussa opiskeluajan puitteissa.

Arviointi: 

Hyväksytty/Hylätty

Aikaisemmat opinnot: 

Ei tarvita

Opettaja(t): Tuula Hämäläinen
Email: tuula.hamalainen@saimia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@saimia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 07.01.2020 - 08.05.2020
TÄYNNÄ