Digitaaliset toimintaympäristöt

-
5 OP

Ala:  Digitaalisuus, Kulttuuri, Kulttuuriala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Tavoitteet:

Opiskelija:
– tuntee alan digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden mahdollisuudet
– tuntee digitaalisten tuotteiden ja konseptien tuottamisen perusteet
– osaa suunnitella digitaalisia tuotantoja.

Sisältö:

Digitaalisten tuotantojen suunnittelun ja toteutuksen menetelmät.

Työskentelytavat ja aikataulutus: Toteutukseen kuuluu itsenäistä työskentelyä ja kolme webinaaria: 24.01.2020 10.15 - 11.45, 12.03.2020 12.30 - 14.00, 08.05.2020 10.15 - 11.45
Arviointi: 
Arviointiasteikko 0-5
Muuta infoa: Opiskelijalla on hyvä olla webbikamera ja headset.
Opettaja(t): Sari Peltola
Email: sari.peltola@humak.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: avoinamk@humak.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 08.12.2019
Ajankohta: 24.01.2020 - 08.05.2020