Digitalisaatio

-
3 OP

Ala:  Kaikille aloille soveltuva

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opiskelija ymmärtää digitalisaatiota odotettavissa olevana kehityksenä. Hän ymmärtää pääasioita siitä, miten digitalisaation odotetaan muuttavan maailmaa ja toimintatapoja. Hän ymmärtää, mitä asioiden internet eli IoT tarkoittaa.
Ydinkysymyksiä sisällöstä:
Mitä digitalisaatiossa oikein on kysymys?
Digitalisaatio vs. digitointi?
Mitä digitalisaatio mahdollistaa?
Millä tavoin digitalisaatio muuttaa koko yhteiskuntaa?

Opettaja(t): Harri Saarinen
Email: harri.saarinen@tuni.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: mervi.tikkanen@tuni.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 06.01.2020
Ajankohta: 13.01.2020 - 03.04.2020
TÄYNNÄ