Digitekniikat

-
5 OP

Ala:  Digitaalisuus, Luonnontieteiden ala

Toteutuksen kieli: 
Toteutuksen kuvaus: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa etsiä ja hyödyntää valmiita komponentteja digitaalisen palvelun toteuttamisessa, osaa hyödyntää pilvipalveluita digitaalisessa palvelutuotannossa ja osaa toteuttaa digitaalisen palvelun käyttäen ajankohtaisia tekniikoita ja rajapintoja.

Sisältö: valmiit komponentit, pilvipalvelut, ajankohtaiset toteutustekniikat ja rajapintatekniikat

Työskentelytavat ja aikataulutus: Opiskelu verkossa.
Arviointi: 
0-5
Aikaisemmat opinnot: Ohjelmoinnin perustaidot.
Opettaja(t): Mirja Jaakkola
Email: mirja.jaakkola@haaga-helia.fi
Ilmoittautumiskäytäntöihin liittyvät kyselyt: campusonline@haaga-helia.fi


Ilmoittautuminen: 18.11.2019 - 31.12.2019
Ajankohta: 30.03.2020 - 22.05.2020